Alvorlig svindelsag for IBIS i Liberia

05. dec 2013

I august konstaterede IBIS ved en intern kontrol uregelmæssigheder i administrationen af bistandsmidler fra Danida for omkring 400.000 kr på et lokalt kontor i byen Zwedru en dagsrejse fra hovedstaden Monrovia, hvor IBIS har sit landekontor.

Alle uddannelsesaktiviteter i området blev indstillet, og en tilbundsgående undersøgelse påbegyndt. Undersøgelsen er endnu ikke helt afsluttet, men på det foreliggende grundlag forventer IBIS nu, at der er tale om bedrageri for omkring 550.000 kr fra Danida. Medarbejderne på kontoret blev suspenderet, da uregelmæssighederne blev konstateret.

Undersøgelsen viser, at ledende medarbejdere i fællesskab gennem halvandet år tilsyneladende har misbrugt bistandsmidler i en størrelsesorden, der kan medføre et samlet tab på mellem en og halvanden million danske kroner. Det ser ud til blandt andet at være sket ved at forfalske bilag og påføre ekstra udgifter til forskellige aktiviteter. Udover pengene fra Danida er der også penge fra Sverige og Tyskland i det samlede beløb der ser ud til at være svindlet for.

”Vi er meget kede af og oprørte over, at betroede medarbejdere tilsyneladende gennem længere tid har misbrugt penge, der skulle være gået til meget nødvendige uddannelsesaktiviteter i et fattigt land. Vi gør nu, hvad vi kan for at få pengene igen. Det er tidligere lykkedes os at få retsforfulgt medarbejdere, og at få dækket tab i lignende sager, så det håber jeg også vil være muligt i denne sag,” siger Vagn Berthelsen.

Undersøgelsen er som nævnt ikke afsluttet, men IBIS har på grund af sagens alvorlige karakter besluttet at informere de involverede donorer om uregelmæssighederne allerede på nuværende tidspunkt.

For flere informationer: Vagn Berthelsen, generalsekretær, IBIS, mail: vb@ibis.dk, mobil: 24408640