Foto: Rune Geertsen

Corporate Social Responsibility (CSR) eller på dansk 'virksomheders samfundsansvar' er de seneste år kommet højt på den danske regerings dagsorden.

Igennem forskellige initiativer, herunder krav til ikke-finansiel rapportering for de 1.100 største danske virksomheder, har regeringen sat fokus på virksomheders forpligtelse til at agere ansvarligt – både lokalt og globalt. Virksomheders samfundsansvar er også kommet på dagsordnen igennem mediernes fokus på virksomheders rolle i at sikre arbejdstagere deres rettigheder og indfødtes ret til deres land. Med supranationale tiltag som FN’s Global Compact og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv er der desuden et styrket internationalt pres på virksomheder om at respektere menneskerettighederne. CSR er en måde for virksomheder at imødekomme dette pres og udvikle metoder for at agere ansvarligt i deres værdikæder.

CSR-indsatser kan antage mange forskellige former, og de varierer alt efter virksomhedens størrelse, produkter, kompetencer og målsætninger. Fælles for indsatserne er, at de sigter mod at forbedre forholdene for de mennesker og omgivelser, der bliver berørt af virksomhedens aktiviteter. Derudover kan en virksomhed også vælge at sætte ind over for en global problemstilling, f.eks. uddannelse, for at tage et globalt ansvar.

Følgende er eksempler på CSR-initiativer, som er blevet udviklet i samarbejde med Oxfam IBIS:

  • Økonomiske bidrag til organisationen eller specifikke projekter
  • Strategisk samarbejde om en fælles problemstilling
  • Corporate volunteering: Intern kommunikation og forankring af projekterne hos virksomhedens medarbejdere

Fast actions block