Toms og Oxfam IBIS

Skolebørn i kakaoplantage i Dietwa, Ghana. - Foto: Tereza Hronova.

I 2007 indgik Toms og Oxfam IBIS et CSR samarbejde, som opstod efter kritik af børnearbejde i kakaoproduktionen. Formålet var at forebygge børnearbejde i to distrikter i Ghana, hvor Toms køber sin kakao, ved at sikre kakaobøndernes børn en grundskoleuddannelse af ordentlig kvalitet.

Oxfam IBIS og Toms gennemførte med støtte fra Danida projektet i 2007-2010, og resultaterne var meget overbevisende. Knap 800 lærere blev uddannet til at blive undervisere til gavn for mere end 25.000 børn. I et af de to distrikter var antallet af elever, der består 9. klasse, vokset fra 58 procent i 2006 til 88 procent i 2009, mens antallet af børn i distriktets skoler var steget med 21 pocent.

På baggrund af de hidtidige gode resultater søgte Toms med Oxfam IBIS, COOP og det ghanesiske Source Trust som partnere Danida om midler til en ny og endnu større indsats i de to distrikter i Ghana. Ved årsskiftet kom den gode nyhed om, at Danida bevilgede det maksimale beløb på 10,5 millioner kr. Source Trust og Oxfam IBIS er allerede nu i gang med at implementere aktiviteter i det nye projekt, som kører indtil starten af 2016.

Planlagte Projektresultater:

  • Livsbetingelserne for kakaobønder i projektområdet skal væsentligt forbedres som resultat af stigende produktion/indtægter fra salg af kakaobønner og større bevidsthed om rettigheder, organisering og negative effekter af børnearbejde, i samspil med miljøbevidste produktionsformer.
  • 4800 kakaobønder skal uddannes i produktion af sporbare kakaobønner.
  • Udkommet per hektar skal forøges med 50 procent ved projektets afslutning for ¾ af 4800 kakaobønder.
  • 4-6 landsby-ressourcecentre for undervisning af bønder, unge mennesker og skolelærere skal etableres i de 2 projektområder.
  • Medlemmer af 32 x 3 = 96 bondesammenslutninger i projektområdet skal trænes i nye produktionsmetoder, basale borgerrettigheder, arbejdsret, organisationsret, børns rettigheder og medborgerskab.
  • 1000 unge (piger og drenge) skal lære at læse og regne på voksenundervisningskurser med fokus på samfundsforhold, livsfærdigheder og kakaoproduktion.
  • 30 lokale komiteer og 2 distriktskomiteer til eliminering af børnearbejde skal etableres i projektområdet.
  • 150 lærere og 30 skoleledere skal videreuddannes og blandt andet lære at undervise med ny ’elevcentreret’ pædagogik.
  • Der skal øget fokus lokalt og nationalt på at sætte en stopper for de værste former for børnearbejde, inklusive at holde børn væk fra skolen på grund af arbejde i kakaoproduktionen.