Forside / Partnerskaber / Sida / Støtte til oprindelige folks organisationer

Støtte til oprindelige folks organisationer

Guatemala er et af de mest ulige lande i verden med hensyn til befolkningsgruppers adgang til sundhed, uddannelse og indkomstfordeling. Landet præges af høj kulturel mangfoldighed med 25 talte sprog og lige så mange grupper af oprindelige folk. Guatemalas befolkning lever hver dag med fattigdom, racisme, udstødelse, vold og et retssystem, der ikke fungerer.

rs17340_img_8197.JPG

Projektet

Projektet har til formål at styrke respekten for og overholdelsen af oprindelige folks individuelle og kollektive rettigheder. Dette forventes at bidrage til de oprindelige folks selvbestemmelse og at øge bevidstheden om og implementeringen af juridiske og institutionelle rammer.

Gennem økonomisk og organisatorisk støtte fra Oxfam til oprindelige folks egne organisationer vil de blive i stand til at fremme og forsvare deres individuelle og kollektive rettigheder. I det lange perspektiv vil projektet bidrage til et mere retfærdigt samfund. Der er særligt fokus på oprindelige kvinders deltagelse i beslutningsprocesser i det almindelige retssystem og i oprindelige folks egne systemer. Kvinders deltagelse kan være udfordret på grund af eksklusion og diskrimination.

Mere generelt vil Oxfam øge bevidstheden hos kvinder og unge om deres rettigheder og styrke deres kompetencer til at være aktive medlemmer af deres lokalsamfund med det formål at fremme et mere rummeligt samfund, hvor oprindelige folk har de samme muligheder for indkomst og indflydelse som andre grupper i Guatemala.

Programmet bygger på de positive resultater fra den foregående fase (2015-2019), hvor 31 projekter blev støttet. Mange af projekterne fokuserede på indfødte kvinders deltagelse i beslutningsprocesser, fremme af deres rettigheder og forebyggende arbejde vedrørende vold mod kvinder. Mere generelt deltog 620 oprindelige folks landsbyer og mere end 2300 ledere fra oprindelige folk i aktiviteterne.

Udover at forvalte fonden er Oxfams rolle at yde den nødvendige faglige og organisatoriske støtte til de lokale organisationer, såsom at rådgive dem om kommunikation og kapacitetsudvikling.

Støttet af Sida med 62.600.000 DKK

Land: Guatemala

aurora_partner_miriam_quetzaltenango_thomas_flensted_680x453.jpg
Se flere Sida-støttede projekter
Her kan du få overblik over de projekter, som Oxfam IBIS og Sida samarbejder omkring.
Se flere