Foto: Fundacion Machaca Amawta

Lighthouse Aviation Group og Oxfam IBIS er indgået i et CSR-samarbejde om at sikre uru-børn adgang til kvalitetsuddannelse i Bolivia.

Urufolket er et af Bolivias 37 ældste oprindelige folk. De lever i højlandet i yderste fattigdom og diskrimination, og en væsentlig del af grunden til det er den dårlige skolegang, de bliver tilbudt.

En vej ud af fattigdom er den kvalitetsuddannelse, som Oxfam IBIS og Lighthouse nu vil arbejde sammen om at give dem.

Sammen med den bolivianske partner, Machaca Amawta Foundation, er målet at udvikle indkluderende tosproget undervisning for 640 uru-børn mellem seks og 15 år på syv skoler.

Projektet omfatter også 59 lærere. Projektet skal sikre, at børn og unge bliver undervist på både deres modersmål og på spansk af veluddannede lærere. Lærerne bliver efteruddannet i at indrage urukultur og -sprog i undervisningen, og de skal samarbejde med både forældre og lokalsamfund.

Der vil blive udviklet nye undervisningsmaterialer, og syv pædagogiske centre (et på hver skole) bliver udrustet med computere og undervisningsmateriale.

Et af de store problemer er, at børnene ikke bliver undervist på deres modersmål. De bliver undervist på spansk eller på et andet lokalsprog, som de ikke taler flydende. Lærerne er heller ikke bekendte med uruernes sprog og kultur, og det betyder, at børnenes undervisning ikke giver dem de nødvendige kompetencer. Derfor får børnene svært ved at få uddannelse og job. Derudover kommer et stort antal piger enten slet ikke i skole, eller de dropper ud før fjerde klasse. Det betyder, at pigerne har færre muligheder for at forbedre deres levevilkår, og meget ofte kommer de, ligesom deres mødre, ikke ud af fattigdom.

Lighthouse Aviation Group arbejder med leasing af fly, og virksomheden støtter projektet med et syvcifret beløb over tre år.

Planlagte projektresultater:

  • Når projektet slutter i december 2018, vil 65 procent af eleverne have forstærket deres kulturelle identitet og have udviklet deres grundlæggende skriftlige og mundtlige færdigheder på deres modersmål.
  • 85 procent af lærerne, som har modtaget efteruddannelse, vil have dygtiggjort sig pædagogisk indenfor udvikling af tosproget undervisning.
  • 72 procent af de pædagogiske centre vil have udviklet en innovativ pædagogisk strategi for udvikling af interkulturel tosproget undervisning.

Fast actions block