Oxfam IBIS arbejder målrettet på at give mennesker lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Som fundament for dette fokus ligger de internationalt vedtaget menneskerettigheder.

Foto: Tine Harden

Inden for udviklingsområdet ses en stigende tendens til at arbejde mere ud fra en rettighedsbaseret tilgang. Rights Based Approach (RBA) er et komplekst begreb, som både er en tilgang, et mål og et særligt indsatsområde. RBA skal dermed gennemsyre alle dele af udviklingssamarbejdet, og opfyldelse af rettigheder er også et mål i sig selv. Deltagelse er det helt centrale nøgleord i, og en forudsætning for, gennemførslen af RBA. Dermed bliver organisering af folks deltagelse i et aktivt og uafhængigt civilsamfund også helt centralt.

Oxfam IBIS arbejder ud fra en rettighedsbaseret tilgang og har øverst på dagsordnen at inddrage civilsamfundet i udviklingen af de lande, hvor vi arbejder. Dette sikrer en bæredygtig udvikling, som vil fortsætte efter, at projekterne er afsluttet. Oxfam IBIS’ arbejde med civilsamfundet går hånd i hånd med de CSR-aktiviteter, som mange virksomheder har i udviklingslande. Her handler det ofte om at forbedre arbejdstagerrettigheder og sikre, at menneskers rettigheder ikke krænkes. Oxfam IBIS har rig erfaring med dette arbejde, og vil meget gerne samarbejde med virksomheder for at sætte fokus på menneskers rettigheder.

Oxfam IBIS sætter fokus på børnearbejde

Oxfam IBIS har særligt fokus på børns rettigheder, herunder retten til uddannelse og retten til et børneliv uden arbejde. Kampagnen STOP børnearbejde – skolen er det bedste sted at arbejde var en international uddannelses-, lobby- og oplysningskampagne, som i Danmark var koordineret af Oxfam IBIS. Kampagnen er et samarbejde mellem fire europæiske udviklingsorganisationer og var finansieret af EU. I Danmark havde kampagnen blandt andet fokus på virksomheders ansvar for at sikre, at der ikke eksisterer børnearbejde i deres værdikæde.

For at sætte fokus på virksomheders ansvar for at handle på problematikken om børnearbejde, har de samarbejdende NGO'er lavet en handlingsplan, hvor virksomheder kan få gode råd til hvor og hvordan, de kan gribe ind mod børnearbejde.

Fast actions block