Partnere

Partnerskaber

Her på siden kan du læse om vores nuværende partnerskaber samt finde information om, hvordan du kan indgå i et partnerskab med Oxfam IBIS.

Oxfam IBIS er en del af en global bevægelse, der bekæmper ulighed. I partnerskaber med civilsamfundsorganisationer, myndigheder og private aktører arbejder vi for bæredygtig udvikling for udsatte og sårbare grupper. Oxfam IBIS arbejder både med langsigtet udviklingsarbejde, med fredsopbygning og med nødhjælp. Arbejdet bidrager til de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og har inddragelse af civilsamfundet i udviklingen af de lande som et centralt element.

Oxfam IBIS modtager støtte fra en række donorer, herunder Danida, Sida, EU, Global Partnership for Education, private fonde og virksomheder.

Vores årsregnskaber er tilgængelige her.

Kontakt for mere information

For mere information omkring institutionelle donorer og fonde, kontakt Pia Dyrhagen.

For mere information omkring erhvervspartnerskaber og samarbejde med virksomheder, kontakt Julie Ovadia Flensborg.