Partnere

Forandring i fællesskab

Oxfam IBIS er en del af en global bevægelse, der kæmper for forandring. Vi tror på, at vi kan nå vores mål, når bare vi står sammen – som mennesker, som organisationer, som virksomheder og på tværs af traditionelle skel.

Sammen kan vi skabe en bæredygtig udvikling for verdens fattigste, og derfor ønsker vi mange og stærke partnerskaber med aktører, der kan bidrage til opfyldelse af verdensmålene.

Vil I være med? skriv til Pia Dyrhagen for at høre mere.

Sådan arbejder vi

Oxfam IBIS arbejder især for opnåelse af mål 1: Afskaf fattigdom, 4: Kvalitetsuddannelse, 5: Ligestilling mellem kønnene, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 10: Mindre ulighed, 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, 17: Partnerskaber for handling.
Oxfam IBIS arbejder både med langsigtet udviklingsarbejde, med fredsopbygning og med nødhjælp. Globalt set er Oxfam ekspertorganisation i indsatser fokuseret på vand og sanitet. Arbejdet baserer sig på en rettighedsbaseret tilgang og har inddragelse af civilsamfundet i udviklingen af de lande som et centralt element.
Dette sikrer en bæredygtig udvikling, som vil fortsætte efter, at projekterne er afsluttet.

En kompetent CSR-partner

Virksomheders CSR-aktiviteter har typisk til formål at forbedre levevilkår eller løn- og arbejdsvilkår eller beskytte mennesker og miljø de steder eller sektorer, virksomheden arbejder. Det er aktiviteter, der er med til at gøre en vigtig forskel, og Oxfam IBIS vil meget gerne arbejde sammen med virksomheder om at nå disse mål. Vi har rig erfaring med CSR-samarbejder, som kan spænde fra mindre donationer til eksisterende projekter til store strategiske samarbejder, hvor indsatserne bygges op sammen og fra bunden.
Vores samarbejde med Lighthouse Aviation om uddannelse til oprindelige folk i Bolivia er et eksempel på det første, mens samarbejdet med Meyer også i Bolivia om at opbygge en madskole med tilhørende gourmetrestaurant er eksempel på det sidste.

Læs mere