Oxfam IBIS skal skabe job til unge i den arabiske verden

25. jan 2017

De arabiske unge skal i job, hvis vi skal bekæmpe årsagerne til illegal migration fra den del af verden. Det skal Oxfam IBIS arbejde for i de næste fem år – sammen med private virksomheder, civilsamfundet og det offentlige.

Det Dansk-Arabiske Partnerskabs Program (DAPP) har været i udbud, og Oxfam IBIS har vundet den del, der handler om at skabe job for unge. Bevillingen er på 175 millioner kroner, og pengene skal bruges i Marokko, Tunesien, Ægypten og Jordan i løbet af de næste fem år.

”Vi skal hjælpe de arabiske unge med at skabe en bedre fremtid for sig selv i deres egne lande. Det er en meget stor og spændende opgave, som vi går til med både energi og ydmyghed,” siger Vagn Berthelsen, generalsekretær i Oxfam IBIS.

”Det arabiske forår viste, hvor store frustrationerne er i befolkningerne i den arabiske verden – ikke mindst blandt de unge. Det skyldes ikke mindst manglen på ordentlige jobmuligheder. Studier viser, at det er en væsentlig årsag til både illegal migration og til Islamisk Stats succes med at rekruttere.”

Opgaven går ud på at skabe job for unge – især i små og mellemstore virksomheder. Vi vil linke de unge til allerede eksisterende jobmuligheder. Og vi vil gøre det lettere for dem at skabe deres egne virksomheder ved at stimulere entreprenørskab og forbedre deres kompetencer. Programmet har desuden fokus på at fremme ungdommens engagement i samfundsudviklingen.

Det hele vil ske i tæt samarbejde med den private sektor, civilsamfundet og det offentlige. Forberedelserne er godt i gang, og vi forventer, at projektet vil gå i gang i begyndelsen af juni i år.

”Vi bygger videre på Oxfams mangeårige engagement med en lang række stærke samarbejdspartnere i regionen. Vores opgave er at skabe forbindelse mellem regionale organisationer og virksomheder og europæiske organisationer og virksomheder, herunder danske. Oxfam IBIS er for eksempel i gang med at undersøge mulighederne for et samarbejde med Claus Meyer, som vi har samarbejdet med i en årrække i Bolivia,” slutter Vagn Berthelsen.