Oxfam IBIS: PBU er det gode eksempel

11. dec 2020
Af
Malene Aadal Bo

Som det eneste af Danmarks 16 største pensionsselskaber har Pædagogernes Pension, PBU, undladt at investere i selskaber, der bidrager til krigen i Yemen – en krig, der har forårsaget verdens største humanitære katastrofe. Oxfam IBIS opfordrer andre pensionskasser til at følge det gode eksempel.

En ny rapport fra Oxfam IBIS afslører, at 15 af de 16 største danske pensionskasser tilsammen har 2,9 milliarder kroner investeret i 21 selskaber, der enten producerer og eksporterer våben, våbendele eller andet krigsmateriel til Saudi Arabien og De Forenede Arabiske Emirater – våben, der med stor sandsynlighed bliver brugt i krigen i Yemen. Men Pædagogernes Pension, PBU, er en undtagelse. De har lige præcis 0 kroner i de undersøgte selskaber.

Er det et tilfælde, eller er det en aktiv beslutning, når PBU er gået udenom disse virksomheder?

”Det er bestemt noget, vi har tænkt over. Vi ved, at vores medlemmer ikke ønsker investeringer i selskaber, der kan knyttes til våbenindustrien, og det navigerer vi selvfølgelig efter, når vi udvælger de virksomheder, vi lægger vores penge i,” siger Rasmus Juhl Pedersen, der er ESG-ansvarlig i PBU.

PBU har i forvejen en nultolerance over for virksomheder, der producerer og handler med såkaldt kontroversielle våben – klyngebomber, atomvåben, hvid fosfor, landminer, kemiske og biologiske våben. Og som led i en større indsats for at fokusere porteføljen, er den reduceret med 2000 selskaber.

”Vi samler investeringerne hos færre virksomheder for i højere grad at kunne sikre os, at de virksomheder er nogle, vi kan stå inde for. Og i den øvelse har vi blandt andet fravalgt virksomheder på grund af deres tilknytning til våbenindustrien,” siger Rasmus Juhl Pedersen.

9 af de 21 selskaber, som Oxfam IBIS i rapporten lister som problematiske at investere i, optræder på PBU’s eksklusionsliste – dvs. er virksomheder, som er dumpet i deres etiske screening, og som PBU derfor aldrig kommer til at investere i, fordi de producerer våben eller våbendele. Men resten er faktisk ikke ekskluderet og dermed i teorien virksomheder, som PBU kan kaste penge i fremover.

”De er ikke ekskluderet, og det er heller ikke sikkert, at de ville blive det, hvis vi kiggede nærmere på dem, fordi vores kriterier er nogle andre, end i har lagt til grund i rapporten. Men det, at de optræder på jeres liste, vil da ganske givet betyde, at vi vil se langt mere kritisk på dem og være endnu mere opmærksomme på også andre virksomheders tilknytning til våbenindustrien,” siger Rasmus Juhl Pedersen.

I praksis finder han det dog ikke særlig sandsynligt, at PBU i fremtiden kommer til at investere i nogle af de selskaber, der er nævnt i rapporten.

”I takt med, at vores portefølje bliver mere koncentreret, og alle selskaber efterhånden nogle, som vi aktivt har valgt til, er risikoen for at vi vælger nogle, der er fremhævet af jer og andre som problematiske, meget lille. Selvfølgelig er vores screeningsproces ikke fejlfri, og der kan være ting og sammenhænge vores research ikke opfanger, men vores ambition er at kende hver virksomhed ret godt og undgå investeringer, som ikke er i tråd med det, vores medlemmer ønsker, og som vi selv betragter som ansvarligt,” siger han.

Omlægningerne i PBU er et forsøg på at imødekomme medlemmernes og samfundets generelle krav om større ansvarlighed fra investorer og stadig skabe et godt afkast. Og det kan sagtens lade sig gøre, lyder det fra PBU.

”Jeres rapport bekræfter vigtigheden af, at vi forholder os meget grundigt til, hvad vi investerer i. Vores løsning på at kombinere ansvarlighed og afkast er ved at skabe en overskuelig portefølje og en aktiv holdning til selskaberne, og hvad de arbejder med, og hvor de tjener deres penge. Det er et stort skifte, men en vej, der ser ud til at forene vores målsætninger på fineste vis,” siger Rasmus Juhl Pedersen.