Oxfam IBIS' bestyrelse

Oxfam IBIS er en medlemsdemokratisk organisation, og bestyrelsen er således valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer. De ni vælges af generalforsamlingen, mens ét vælges af og blandt de lønnede medarbejdere i Oxfam IBIS i Danmark. De ni medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges forskudt for to år ad gangen.

Bestyrelsen ledes af en formand og en næstformand, som sammen koordinerer bestyrelsens arbejde og har den primære kontakt til generalsekretæren. Formanden modtager et vederlag, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt.

Bestyrelsens opgaver 

Bestyrelsen er Oxfam IBIS’ politiske ledelse og har ansvaret for, at Oxfam IBIS ledes i overensstemmelse med organisationens principper og de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen har desuden det overordnede ansvar for organisationens økonomi.

Det er bestyrelsen, der ansætter organisationens generalsekretær. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige ledelse af sekretariatet og det praktiske ansvar for at føre bestyrelsens strategi og politik ud i livet. Bestyrelsens arbejde udøves dermed i tæt samspil med generalsekretæren og sekretariatets øvrige ledergruppe.

Bestyrelsen samles til syv ordinære møder om året. Desuden deltager bestyrelsesmedlemmerne i forskelligt udvalgsarbejde og arbejdsgrupper.

Kvalifikationer og viden

Bestyrelsen sigter efter at rumme kvalifikationer og viden på flere områder:

•       Udviklingssamarbejde og humanitære indsatser
•       Forskellige dimensioner af ulighed
•       Strategisk ledelse
•       Organisation og HR
•       Jura, økonomi og fundraising
•       Debat, aktivisme og demokratiske bevægelser
•       Partnerskaber, inklusion og diversitet

Medlemmer af bestyrelsen

    Christian Brimnes Damholt - Bestyrelsesformand

Mette Lybye Bestyrelsesnæstformand i Oxfam IBIS      Mette Lybye - Bestyrelsesnæstformand

    Badar Shah - Bestyrelsesmedlem

 Karen Andersen - Bestyrelsesmedlem

 Malte Frøslee Ibsen - Bestyrelsesmedlem

 Maya Lindberg Brink - Bestyrelsesmedlem

 Mogens Pedersen - Bestyrelsesmedlem

Sana Mahin Doost Bestyrelsesmedlem i Oxfam IBIS  Sana M. Doost - Bestyrelsesmedlem

 Stine Skøtt Thomsen - Bestyrelsesmedlem

 Jonas Devantier - Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Suppleanter til bestyrelsen

  • 1. Suppleant: Poul Erik Christoffersen
  • 2. Suppleant: Jacob Blacius
  • 3. Suppleant: Jakob B. Melbye

Du kan finde kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne her.

Global bevægelse

Oxfam IBIS er medlemsorganisation i Oxfam International. Den danske bestyrelse har derfor løbende samspil med den globale bevægelse. Blandt andet deltager bestyrelsen i Oxfam Internationalt højeste myndighed The Global Assembly (Oxfams generalforsamling) og i det såkaldte Affiliate Business Meeting (forum for Oxfams medlemsorganisationer).

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til bestyrelsens arbejde, eller overvejer du at stille op til bestyrelsen, så kontakt formand Christian Damholt på cda@oxfamibis.dk eller næstformand Mette Lybye på mly@oxfamibis.dk.