Over 100 millionærer foreslår formueskat til bekæmpelse af ulighed

19. jan 2022

En gruppe på over 100 millionærer opfordrer i dag i et åbent brev til højere formuebeskatning af både sig selv og af verdens rigeste.

Pengene skal bruges til at bekæmpe den ekstreme ulighed og investere i velfærd til gavn for verdens mest udsatte mennesker.

De rige underskrivere slutter sig til et voksende kor af stemmer, der opfordrer til en langt højere beskatning af verdens formuer. Det sker i lyset af en rekordhøj stigning i den globale ulighed under Covid-19-krisen, da verdens allerrigeste er blevet endnu rigere samtidig med, at millioner er røget ud i fattigdom eller har mistet livet som følge af manglende adgang til vacciner og sundhedsydelser.

Under pandemien har de ti rigeste mænd mere end fordoblet deres formuer til 9.700 mia. kroner. Det viser rapporten ’Inequality Kills’, som Oxfam offentliggjorde i denne uge.

Faktisk er milliardærernes formuer steget mere, siden pandemien begyndte, end de har gjort de seneste 14 år tilsammen.

”Pandemien har gjort det tydeligt, at verden befinder sig i en voldsom ulighedskrise. Verdens rigeste har forøget deres formuer helt vanvittigt, mens millioner af mennesker kæmper med arbejdsløshed, sygdom, uddannelsestab og sult. Derfor er det afgørende, at verdens ressourcer fordeles mere ligeligt. Her er beskatning af formuer på globalt plan en oplagt måde at omdirigere pengene derhen, hvor de gør en forskel,” siger Trine Pertou Mach, fungerende generalsekretær og politisk chef i Oxfam IBIS.

Ifølge en ny analyse fra Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies, Oxfam og Patriotic Millionaires, vil en formueskat, der begynder på 2 pct. årligt for dollarmillionærer og stiger op til 5 pct. for milliardærer, kunne generere 16.400 mia. kroner i 2021.

Det vil være nok til at:

  • Løfte 2,3 mia. mennesker ud af fattigdom
  • Producere Covid-19 vacciner til alle verdens befolkninger
  • Årligt levere universel sundhedspleje og et socialt sikkerhedsnet til befolkningen i alle lav- og lavere mellemindkomstlande svarende til 3,6 mia. mennesker

”Det viser, at pengene til at løse mange af verdens udfordringer såsom manglende adgang til vacciner, sundhed, uddannelse og social sikring er der. Verdens ledere taler om ’build back better’ og om at genvinde tillid. Det forpligter, og de må vise det fornødne mod til at indrette det økonomiske system anderledes, så det kommer til at virke for de mange. Og her er omfordeling fra dem, der allerede har store formuer, et helt afgørende redskab til fattigdoms- og ulighedsbekæmpelse i verden,” siger Trine Pertou Mach.

Brevet offentliggøres samtidig med World Economic Forums’ Davos-uge, hvor verdens elite mødes virtuelt for at diskutere globale udfordringer og løsninger under temaet ’Working Together, Restoring Trust’.

I brevet opfordrer de 100 millionærer regeringer til at beskatte deres formuer nu. Under de to seneste års ødelæggende pandemi har de fleste af dem oplevet en stigning i deres formuer, og de mener, at de burde betale noget mere, sådan at verdens velstand kan fordeles mere lige.