Vision, mission og værdier


Vision

Oxfam IBIS er en non-profit medlemsorganisation, som arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

Oxfam IBIS arbejder med udvikling i udvalgte udviklingslande og bekæmper i Danmark og internationalt årsagerne til fattigdom og ulighed.


Foto: Klaus Holsting

Mission

Lokalt

Vi styrker den enkeltes rettigheder og muligheder for at tage del i samfundet ved at sikre adgang til viden og god uddannelse.

Nationalt

Vi støtter en demokratisk udvikling, der fremmer kollektive rettigheder og folkelig deltagelse i politiske beslutninger til gavn for fattige og undertrykte grupper. 

Globalt

Vi forsvarer fattige folks interesser, og vi kommer med intelligente løsninger på de strukturelle problemer, der skaber global økonomisk ulighed og fattigdom.


Værdier

Retfærdighed

Vi er alle lige, og derfor har alle mennesker krav på lige rettigheder og muligheder, uanset oprindelse, køn, religion, seksualitet eller etnicitet. Vi står sammen med verdens fattigste og de allermest sårbare. Sammen kræver vi retfærdighed.

Handling

Det kræver mere end håb og mod at ændre verden og gøre noget ved de udfordringer, vi står over for i dag – det kræver handling! Derfor gør vi noget aktivt for at forandre tingenes tilstand. Sammen tager vi fat på de strukturelle årsager til problemerne i stedet for bare at behandle symptomerne. Og vi stopper ikke, før ingen vokser op og lever et liv i fattigdom.

Integritet

Vi nøjes ikke med pæne ord – vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør. Som en af verdens mest indflydelsesrige civilsamfundsorganisationer har vi et ansvar for at vedligeholde og styrke vores integritet i alt, hvad vi gør. Og vi sørger for, at vores måde at arbejde på lever op til de højeste standarder for ansvarlighed. Især kvinders rettigheder og beskyttelse ligger os meget på sinde i alle områder af organisationen.