EU-støttede projekter

Brice

Baggrund

Den største flygtningekrise, verden nogensinde har set, sker lige nu. Mere end 65 millioner mennesker er tvunget væk fra deres hjem. Mange af dem er børn. Et af de værste ramte lande er Sydsudan. Landets uafhængige historie er kort, men det meste er brugt i krig. Lige nu er over en tredjedel af befolkningen fordrevet - det er mere end fire millioner mennesker. Tre ud af fire sydsudanesiske børn er ude af skole.

Flygtningene er under enormt pres. De har alle oplevet frygtelige ting under deres flugt, og de kæmper med traumerne. Uddannelse kan give stabilitet i krise, især for børn og unge, ved at give dem en chance for at komme tilbage til velkendte rutiner. Det bygger modstandsdygtighed i samfundet og styrker befolkningen gennem kundskaber, øger deres chancer for at finde beskæftigelse i fremtiden og skaber håb om en bedre fremtid.

Konflikt påvirker ikke blot flygtninge, men også værtssamfundene, der har modtaget flygtningene, og må finde måder at sameksistere og dele ressourcer med de mange nytilkomne. Uganda er en rollemodel når det gælder deres migrations- og flygtningepolitik og anerkendes verden over for sin åbne- dør-politik. Mere end en million sydsudanesere har søgt tilflugt i Uganda, som også er vært for stort antal flygtninge fra Den Demokratiske Republik Congo og Burundi.

Uganda der selv er et udviklingsland, kæmper for at imødekomme flygtningernes behov, og tilstrømningen lægger et hårdt pres på værtssamfundene. Det øger risikoen for nye konflikter og øget fattigdom. Der er et højt pres på det eksisterende uddannelsessystem i Uganda, som strækkes ud over kapaciteten for at imødekomme det høje antal børn og unge i skolealderen og begrænset kapacitet til at yde en god uddannelse, der opfylder flygtningernes specifikke behov.

Projektet

35.000 børn og unge får en chance for en bedre fremtid. Flygtningebørn kommer i skole sammen med børn fra værtssamfundene. De vil lære at læse og skrive, modtage psykosocial støtte og derved de bliver aktive borgere, der kan gøre en forskel i deres eget liv. Sammen kan de skabe fred og genopbygge deres samfund. Med uddannelse kan de også bekæmpe fattigdom og ulighed i deres lande.

Det kræver kvalificerede lærere og robuste uddannelsesstrukturer at tilbyde kvalitetsuddannelse, især i konfliktramte områder. Støtte til og uddannelse af lærere er derfor kernen i dette projekt. Målgruppen er både ugandiske og sydsudanesiske lærere - i Sydsudan eller i flygtningelejre i Uganda. De har brug for ordentlige rammer og træning i undervisning i nødsituationer, gennem accelereret lærings programmer og hvordan man giver psykosocial støtte til børn. 1.000 lærere vil blive uddannet og lokalsamfundene vil blive styrket til at støtte skolerne under krisen.

Projektlande: Sydsudan og Uganda


Dialog med og om udvindingsindustrien i Mellemamerika

Baggrund

Konflikter, menneskerettighedskrænkelser og miljøforringelse følger ofte, når virksomheder udvinder olie, mineraler og vedvarende energi i Latinamerika. Et nyt projekt, der finansieres af EU, har til formål at fremme dialog mellem civilsamfundet, regeringer og virksomheder og sikre overholdelse af FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv.

Projektet

Tidligere fokuserede Oxfam IBIS primært på at støtte de lokale befolkbninger, hvis huse og levebrød blev annekteret og ødelagt, når miner, olieboring, vandkraftværker og vindmølleparker blev etableret. Med støtte fra EU er Oxfam IBIS og dets partnere nu også i dialog med virksomheder og regeringer i Mexico, Honduras og Guatemala. Formålet er at sikre implementeringen af ​​den vedtagne internationale standard, nemlig FNs vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder, med særlig fokus på udvindingsindustrien og oprindelige folks rettigheder. Ud over virksomhederne og de nationale myndigheder vil partnerne i projektet styrke kapaciteten hos de oprindelige folks organisationer til at forhandle med virksomheder og myndigheder.

Lighed mellem kønnene er en integreret del af projektet, gennem styrkelse af indfødte og ikke-indfødte kvinders repræsentation i organisationerne, der forsvare deres territorier og rettigheder. Kvinder er mest ramte på grund af den tværgående diskrimination, de står over for (køn, etnicitet, fattigdom og ulighed) i de tre lande.

Projektet søger at påvirke vigtige regeringer i regionen som USA og delegerede fra EU, til at tage højde for forslag fra de oprindelige folk og civilsamfundsorganisationer. Derudover vil der blive gjort opmærksom på kriminalisering og krænkelse af oprindelige folks rettigheder og samfund, der er påvirket af udvindingsprojekter. Konstruktiv dialog mellem parterne sikrer, at oprindelige folk og andre lokale beboerer er involveret og konsulteret, inden udvindingsprojekter bliver godkendt.

Projektlande: Mexico, Guatemala og Honduras


Program til forbedret forvaltning af offentlige financer og statestik - PAGPS

Baggrund

Burkina Faso rangerer som nr. 183 ud af 189 lande på 2018 Human Development Index og nr. 14 blandt de fattigste lande ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) (2018).

Ulighederne fortsætter med hensyn til forventet levetid, uddannelse og indkomstniveau. Staten har en dårlig kapacitet til at forvalte nationale ressourcer og offentlige ressourser på en gennemsigtig og retfærdig måde forværrer situationen yderligere. Øget deltagelse af borgere og civilsamfundet og en bedre forståelse af politik og budgetprocesser kan gøre Burkina Fasos borgere i stand til at påvirke beslutningsprocesser og holde regeringerne ansvarlige for huller i budgetpolitikken.

Projektet

Gennem PAGPS vil Oxfam IBIS i samarbejde med de nationale ngo'er i Burkina Faso bidrage til udryddelse af fattigdom og ulighed i Burkina Faso ved at fremme den offentlige debat om god økonomisk styring og overvågning af offentlige politikker. Borgerdeltagelse i politik og beslutningstagning er afgørende for at opnå positiv social forandring

Projektet er udviklet i en national kontekst præget af en stærk efterspørgsel efter gennemsigtighed og ansvarlighed i forvaltningen af ​​offentlige goder. Gennem dette projekt vil tilliden mellem regering og civilsamfundets aktører, herunder befolkningen, blive styrket. Formålet med projektet er at styrke civilsamfundet som agent for forandring, der kan føre regeringer til at gennemføre retfærdige, gennemsigtige og pro-fattige offentlige politikker. Nøgleelementer er fremme af gennemsigtighed, adgang til information og etablering af mekanismer for borgernes deltagelse og overvågning i beslutningsprocesser.

Gennem dette projekt forventes civilsamfundet at blive en aktiv deltager i kampen mod uligheder og styrke Burkina Fasos befolkning til at påvirke regeringen og deres budgetpolitik under hensyntagen til befolkningens behov på græsrodsplan og tildeling af tilstrækkelige økonomiske ressourcer til disse behov, herunder sektorer som uddannelse og sundhed.

Projektland: Burkina Faso