Danida-støttede programmer

CSO fond i Niger

Baggrund

Niger er et af de fattigste lande i verden og rangerer allersidst i Human Development Index fra 2018. Svage institutioner, utilstrækkelige retssystemer, manglende ytringsfrihed, manglende adgang til uddannelse og sundhed for især for kvinder, børn, flygtninge og fordrevne er bare nogle af de udfordringer, landet kæmper med. Krise og konflikt i nabolandene Mali, Libyen og Nigeria har forværret situationen i Niger ved at øge antallet af flygtninge og sprede våben og narkotika og øge omfanget af religiøs ekstremisme i landet.

Programmet

Oxfam IBIS forvalter et tilskud på 40 millioner kroner fra DANIDA til Niger og vil tackle nogle af disse udfordringer gennem initiativer implementeret af Oxfams landekontor i Niger. Programmet kører fra 2018 til 2022. Det fremmer god regeringsførelse, ytringsfrihed og respekt for menneskerettigheder ved at støtte civilsamfundet og uafhængige administrative myndigheder. De vigtigste mål er at sikre, at befolkningen bliver bedre informeret om menneskerettighederne, at civilsamfundet har større indflydelse, og at befolkningen har adgang til medier og information.

For at øge civilsamfundets muligheder for at få indflydelse og gøre en positiv forskel vil programmet give medlemmerne uddannelse i centrale temaer som menneskerettigheder og konfliktanalyse og også konkrete værktøjer til konflikthåndtering, indflydelsesarbejde og udarbejdelse af rapporter.

Med mere åbenhed og deltagelse kan kvinder, unge og andre marginaliserede grupper få større indflydelse og kan være med til at sikre bedre forvaltning af ressourcer og til at bekæmpe konflikter og ekstremisme.

Projektland: Niger


Youth Participaton & Employment

Baggrund

Arbejdsløsheden i MENA er den højeste i verden og i høj grad et ungdomsfænomen. Arbejdsløshed medfører social stigma og en fuldstændig mangel på muligheder og indflydelse, som forhindrer de unge i at deltage i en positiv udvikling af deres samfund. Det kan resultere i frustration, lavt selvværd og apati, der øger risikoen for social uro og konflikt. Undersøgelser viser, at mangel på beskæftigelsesmuligheder fører til hjerneflugt, fordi unge søger til golflandene og Europa. Lykkes det til gengæld at skabe en værdig tilværelse og meningsfuld beskæftigelse for den store ungdomsgeneration kan MENA-regionen opleve øget vækst, større social sammenhæng, flere der bidrager og har indflydelse på deres liv og samfund og mere stabilitet – præcis som de unge ønsker sig. Det Arabiske Forår handlede om et opgør med udbredt social og økonomisk uretfærdighed og mangel på indflydelse i de unges hjemlande. Det er de samme ønsker og behov, man i dag finder blandt de unge i MENA, men deres vilkår er de fleste steder lige nu endnu ringere end i begyndelsen af det Arabiske Forår. Arbejde og indkomst er afgørende for unges selvtillid og værdighed og for deres muligheder for at blive respekteret og få indflydelse på deres samfund – og de unges deltagelse og indflydelse er en forudsætning for en god og fredelig udvikling i MENA.

Projektet

Projektet er en del af det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet. DAPPs vision er at fremme en demokratisk, velstående og stabil MENA-region (Mellemøsten og Nordafrika). Indsatsen er opdelt i fem tematiske områder med hver sin organisation eller konsortium som partner; Kvinfo m.fl. på ligestilling, IMS på medier, DIGNITY m.fl. på menneskerettigheder, et konsortium med bl.a. DI og LO/FTF på arbejdsmarkedsudvikling, den Afrikanske Udviklingsbank på entreprenørskab og Oxfam IBIS på unge og jobskabelse.

Under overskriften “Youth Participation and Employment” vil Oxfam IBIS’ nå unge mænd og kvinder i alderen 18-30 år, på landet og i byerne og i alle uddannelses-lag. Sammen med de unge selv vil sikre indflydelse og skabe jobmuligheder for 10000 unge.
Sådan vil vi arbejde sammen med unge om at øge deres indflydelse og jobmuligheder:

  • tilbyde unge viden og tekniske færdigheder, som øger deres muligheder for at få job, starte egen virksomhed og engagere sig i samfundet.
  • styrke institutioners, den private sektors og samfundets vilje og kapacitet til at støtte unge til at få indflydelse og job.
  • øge dialogen mellem unge og det private erhvervsliv og sammen nå til en forståelse for vigtigheden af at inkludere unge på arbejdsmarkedet.

Sammen skal vi søge at fjerne de væsentligste barrierer for unges beskæftigelse. Programmet løber i fem år fra 2017 med et samlet budget på 175 millioner kroner.

Projektlande: Marokko, Tunesien, Jordan og Egypten


CSo fond i Burkina Faso

Baggrund

Burkina Faso i Vestafrika rangerer som nummer 183 ud af 189 på Human Development Index 2018 og med store interne forskelle i forhold til levealder, uddannelse og indkomstniveau.

Projektet:

Oxfam IBIS forvalter et tilskud på 100 millioner fra DANIDA og har siden 2016 støttet civilsamfundet i Burkina Faso på følgende områder:

1. Landbrug og økonomisk vækst
2. Vand og sanitet og hygiejne
3. Menneskerettigheder og stabilitet
4. Ligestilling
5. Vand, sanitet og hygiejne
6. Anti-radikalisering

Målet er at styrke et stærkt civilsamfund, der er med til at forbedre levevilkår og forsvare menneskerettighederne. 

Projektland: Burkina Faso


Nødhjælp i Yemen Syrien/Libanon

Baggrund:

I Yemen er en hel generation af børn og unge ved at blive tabt, fordi deres skoler er ødelagt og lærerne forsvundet. I Libanon længere mod nord er der akut mangel på rent vand blandt de syriske flygtninge, der har søgt tilflugt her. Og i Syrien, blandt dem der er blevet tilbage, er håbløsheden og manglen på fremtidsmuligheder for især de unge enorm. Det er dem, der nu får glæde af de 35 millioner kroner, som Danida netop har bevilget til Oxfams humanitære arbejde i netop Yemen, Syrien og blandt de syriske flygtninge i Libanon.

Projektet:

I alt har Danida bevilget 35 millioner kroner til Oxfam IBIS’ humanitære arbejde i Yemen, Syrien og for de syriske flygtninge i Libanon. Pengene skal blandt andet gå til at rent vand og sanitet til flygtninge i Libanon og skolebørn i Yemen. De skal også bruges til at gøre skolerne til sikre og trygge steder at være og til at fastholde lærere, som ikke har fået løn i flere år, og som derfor ellers er nødt til at rejse væk eller søge andet arbejde. Og i Syrien skal pengene hjælpe udsatte unge, som står uden uddannelse og arbejde. De skal tilbydes kurser i landbrugsproduktion og basale færdigheder, og særligt udsatte familier vil få særlig hjælp og bistand af forskellig slags.

I alt regner vi med at nå ud til 35.000 mænd, kvinder og børn, som lige nu er i akut nød. Samtidig styrker vi de lokale organisationer, som skal være med til at skabe langsigtet udvikling i de konfliktramte lande.

Projektlande: Yemen, Syrien og Libanon