Årsmøde og generalforsamling

Oxfam IBIS holder årsmøde og generalforsamling den 16. november 2019.

Her har medlemmerne mulighed for at diskutere Oxfam IBIS' resultater, udviklingsarbejde, politiske linje og kommende planer, ligesom organisationens økonomi, kampagner og frivillige arbejde bliver vendt.

På årsmødet fremlægges regnskaber for det forgangne år, og budgetter for det kommende år debatteres og godkendes. Hvert år vælges et antal bestyrelsesmedlemmer, og den nye bestyrelse afholder sit første møde.

Program

12:00-12:30 Ankomst, indskrivning og sandwich

12:30-12:35 Velkomst ved formanden og valg af dirigent

12:35-13:05 Formandens beretning og godkendelse

13:05-13:45 Præsentation af vores arbejde i verden og i Danmark

13:45-14:45 Fremtidsscenarier: Oxfam IBIS i verden og i Danmark

14:45-15:00 Pause: kaffe og kage

15.00-16.00 ’Fighting inequality and recreating ladders of development’, oplæg og interview med økonomen Ha-Joon Chang, University of Cambridge, med efterfølgende spørgsmål og debat

16:00-16:45 Præsentation og godkendelse af arbejdsprogram for det kommende år

16:45-17:15 Pause: verdensmålsspillet og kaffe

17:15-17:30 Præsentation af kandidater på valg til bestyrelsen

17:30-18:15 Økonomi (godkendelse af regnskab, fastsættelse af kontingent, godkendelse af budget) og eventuelt indkomne forslag

18:15-18:45 Valg til bestyrelsen, parlamentarisk revisor og revisor

18:45-19:00 Eventuelt

19:30-21:30 Middag (egenbetalt)

Det praktiske

Årsmødet afholdes i Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København og starter kl. 12.00. For at have stemmeret skal du være medlem af Oxfam IBIS, og ifølge vedtægterne skal du være meldt ind senest en måned før årsmødet.

Kl. 19.30 spiser vi middag sammen. Drikkevarer kan tilkøbes på aftenen.

Ønsker du at tilmelde dig, eller har du spørgsmål til årsmøde og generalforsamling, så skriv til Annahita Nikpour på ani@oxfamibis.dk

Stil op til bestyrelsen

Er du medlem af Oxfam IBIS, og har du lyst til at være med til at udstikke rammerne for Oxfam IBIS arbejde, kan du blive medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og er du interesseret i at stille op, så skriv en kort tekst om dig selv og send den til formand Christian Damholt på cda@oxfamibis.dk. Skriv også til Christian, hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet. Du kan også stille op på selve generalforsamlingen.

Opstillingsgrundlag lægges løbende op på denne side i ugerne op til årsmødet. Opstillingsgrundlaget må max fylde én A4 side, og udfyldes via skabelonen øverst på denne side.