Om Oxfam IBIS

Sammen mod ulighed

I mere end 50 år har Oxfam IBIS bekæmpet ulighed og stået side om side med de mennesker, der kæmper mod uretfærdighed. Det begyndte med en håndfuld unge aktivister, der ville støtte kampen mod apartheid i Sydafrika og de undertrykkende regimer i Latinamerika. Den historie kan du dykke ned i her.

Alle har ret til et liv uden fattigdom

I dag er vi mange tusinde danskere, der bekæmper ulighed og insisterer på, at alle mennesker har ret til et liv fri for fattigdom og uretfærdighed. Samtidig er Oxfam IBIS del af det globale Oxfam og dermed af en bevægelse af mennesker, der giver deres tid, energi og ressourcer og virkelig tror på, at verden kan være anderledes.

Vi skaber forandring ved at styrke det enkelte menneskes rettigheder og muligheder ved at sikre adgang til viden og uddannelse. Vi bidrager til fremskridt ved at støtte dem, der fremmer kollektive rettigheder og folkelig deltagelse til gavn for fattige og undertrykte grupper. Og vi gør en forskel ved at være med til at løse de strukturelle problemer, der skaber global økonomisk ulighed og fattigdom.

Det kæmper vi for

Vi har samlet vores arbejde under fire tematiske områder: Uddannelse, ulighed, fredsopbygning og nødhjælp.

Det er af afgørende vigtighed for Oxfam IBIS, at vi gør en forskel og at vi aldrig forsømmer at beskytte de mennesker vi arbejder med og for mod alle former for sexchikane, misbrug, udnyttelse eller vold. Vi gør alt for at forebygge, at disse ting finder sted, og vi tager det dybt alvorligt, hvis det alligevel sker. En af hjørnestenene er Oxfams Code of Conduct, som regulerer vores adfærd og beskriver, hvordan alle i Oxfam uanset placering bør udføre sit arbejde. Samtidig opfordrer vi alle til at bruge vores fortrolige klage-hotlines, hvis de ser grund til at rejse en bekymring eller klagesag om noget, de har oplevet eller været vidne til. 

Vi tror på, at vi kan nå vores mål, når bare vi står sammen – som mennesker, som organisationer, som virksomheder og på tværs af traditionelle skel. En del af vores partnerskaber er med danske virksomheder og donorer, som spiller en vigtig rolle for vores mulighed for at nå vores mål.

Du kan være med

En lige så vigtig rolle spiller de tusindvis af engagerede danskere, som er medlemmer af Oxfam IBIS og støtter med både økonomi og engagement. Fordi Oxfam IBIS er en medlemsorganisation, sættes de overordnede rammer for Oxfam IBIS' arbejde af medlemmerne - i praksis af bestyrelsen, som vælges hvert år på generalforsamlingen.

Formanden i Oxfam IBIS bestyrelse er Christian Damholt, Oxfam IBIS' generalsekretær er Lars Koch.

Du kan se eksempler på udviklingsarbejdet og på de resultater, vi skaber sammen med vores medlemmer og partnere i Oxfam Magasinet og årsberetningen.

Tusind tak, fordi du er med.