Vedtægter for Oxfam IBIS

Vedtaget på Generalforsamlingen for Oxfam IBIS den 5. november 2022: