Økonomisk forandring

Tin, guld og andre råstoffer hentes ud af Bolivias undergrund. Kun få i landet får glæde af de store rigdomme - Foto: Lise Josefsen Hermann

Mange lande i Latinamerika og Afrika inklusiv MENA regionen oplever stor økonomisk vækst. Men den kommer ikke altid den brede befolkning til gode.

Den økonomiske fremgang forbliver ofte på få nationale og internationale hænder, og er med til at skabe større forskel mellem rige og fattige.

De fleste lande har vedtaget progressiv lovgivning og ratificeret internationale konventioner om borgernes rettigheder.

Men den praktiske gennemførsel af de nye love er fortsat en udfordring. Det kan være på grund af manglende politisk vilje, diskrimination af kvinder og oprindelige folk, begrænsede institutionelle og økonomiske ressourcer eller manglende viden og uddannelse blandt den almindelige befolkning.

Korruption er en anden stor hindring for økonomisk vækst og retfærdig fordeling af velstanden.

Reformer om økonomisk omfordeling, gennemsigtighed og beskatning er sjældent eller aldrig drevet af de få, der sidder på magten og økonomien.

Derfor støtter Oxfam IBIS partnere i Afrika, Latinamerika og MENA regionen i at:

  • blive stærke fortalere for økonomisk omfordeling, for eksempel gennem progressiv indkomstbeskatning, privat ejendomsbeskatning, skat på udvinding af naturressourcer og selskabsbeskatning
  • arbejde for finanspolitisk decentralisering og uddelegering
  • følge pengenes gang gennem systemet til målgruppen, både offentlige og private indtægter og udgifter
  • kræve gennemsigtighed i private virksomheders regnskabspraksis på nationalt og internationalt plan, for eksempel ved at kræve lov om ret til information og land-for-land-rapportering
  • stille krav om budgettering, gennemsigtighed og information omkring offentlig budgetlægning
  • påvirke lovprocesser om nationale og globale spørgsmål, der styrker de individuelle og kollektive rettigheder
  • støtte og dokumentere selvbestemmelses- og forvaltningsprocesser
  • blive fortaler for bedre betingelser for oprindelige folk