Økonomi

Årsomsætning 2018/19 (12 måneder)

Oxfam IBIS' samlede omsætning var i 2018/19 på omkring 210 millioner kroner. Omsætningen var lavere sammenlignet med 2017/18 delvis på grund af at sidste år dækkede en 15 måneders periode grundet omlægning af regnskabsåret og delvis fordi 2. betaling fra Danida Strategisk Partnerskab først indgik efter regnskabsårets udløb.

Administration

I 2018/19 brugte Oxfam IBIS godt 6 % procent på administration.

Finansiering

Strategisk Partnerskab bevillingen fra Danida udgjorde 27 % af Oxfam IBIS' indtægter. Øvrig Danida står for 35 procent og 28 % kommer fra andre institutionelle donorer – især SIDA og EU.

Indsamlede midler fra private bidragsydere, fonde, Danmarks Indsamlingen med flere, udgør 19,7 millioner kroner eller 9 % af den samlede omsætning.

Knap 100 procent af de brugte midler gik til det langsigtede udviklingsarbejde. Heri er inkluderet den fortalervirksomhed, der gennemføres i samarbejdslandene. Oxfam IBIS opstartede i 2018 den humanitære indsats finansieret af Danidas strategiske partnerskab på det humanitære område.