Økonomisk retfærdighed

For at sikre økonomisk retfærdighed vil vi sammen med vores partnere:

  • Udfordre den økonomiske politik, som øger uligheden, og styrke civilsamfundet, så de kan stille sig i spidsen for kampen for økonomisk retfærdighed.
  • Fremme retfærdig skat. Regeringerne skal blive bedre til at få penge i statskasserne internt i deres egne lande – og derefter bruge dem til gavn for de fattigste. Vi vil også ændre det internationale skattesystem, så det bliver mere fair.
  • Overvåge og påvirke de offentlige udgifter internt i landene, så de bliver til gavn for den fattigste del af befolkningen.
  • Sørge for, at investeringer i det globale syd er med til at udrydde fattigdom og ulighed.
  • Sikre fuld gennemsigtighed og ansvarlighed i den private sektors skatteopgørelser og indbetalinger. Det gælder ikke mindst for udvindingsindustrien.
  • Påvirke beslutningstagerne i Danmark og globalt, så de sætter flere penge af til udviklingsbistand –og bruger pengene bedst muligt.  Det er afgørende i arbejdet med at udrydde uligheden mellem nord og syd.

Læs mere