Ny rapport går i dybden med IBIS’ arbejde

22. nov 2011
Af
Ane Lüthøft

Nu kan du blive klogere på præcis hvad, det er, IBIS egentlig arbejder med og hvordan. ”IBIS Performance Report 2010” ligger klar, og her kan du få et detaljeret overblik over resultater og udfordringer for de hovedområder, organisationen arbejder med.

”IBIS Performance Report 2010” går i dybden med hvert enkelt af de områder, IBIS arbejder med, nemlig; partnerskab, uddannelse for udvikling, Hiv/aids, borgerrettigheder, uddannelse under kriser og ligestilling. For hvert emne opsamler rapporten de væsentligste resultater og ser nærmere på de særlige udfordringer, der gælder her.

Rapporten laves hvert år og er en tværgående analyse af alle IBIS’ aktiviteter på globalt plan.

Formålet med den er at dokumentere de sociale forandringer, som IBIS er med til skabe sammen med partnere i blandt andet Afrika og Latinamerika.

Programchef i IBIS, Karen Andersen, har især hæftet sig ved to af rapportens konklusioner. Den ene er, at det bevidste arbejde med partnerskaber og fortalervirksomhed har givet et stærkere civilsamfund, der i højere grad er i stand til at påvirke vigtige sociale politikker og kæmpe for egne rettigheder. Den anden er, at kvalitetsuddannelse, som er et kerneområde for IBIS, virker.

Kvalitetsuddannelse indebærer, at lærerne er uddannede, at undervisningen er relevant i den kontekst, eleven befinder sig i, at den er tilpasset børnene og deres baggrund, at læreren kan lære fra sig, og at der undervises på elevernes modersmål.

”IBIS Performance Report slår blandt andet fast, at med kvalitetsuddannelse er der færre børn, der dropper ud af skolen, og piger får generelt langt bedre livsvilkår. Og det glæder mig selvfølgelig meget,” siger Karen Andersen.

Rapporten fungerer som baggrund for Styrelsens beslutninger og som afrapportering til Danida og har desuden til formål at udbrede lærings- og vidensdeling i organisationen. Fokus i rapporten er derfor ikke kun på dokumentation af resultater, men omhandler også de udfordringer, der opstår, når forskellige mennesker med forskellige interesser eller forståelser skal arbejde sammen.

En af disse udfordringer findes i Centralamerika, hvor arbejdet med Hiv/aids besværliggøres af, at det er et følsomt emne for oprindelige folk, og at de partnerorganisationer, der netop består af oprindelige folk, ikke anser problematikken for relevant at arbejde med. Følgen er minimal støtte til sundhedsskoler for oprindelige folk.

Hvert enkelt temas afsnit om udfordringer er ifølge Karen Andersen måske de allervigtigste dele af rapporten, fordi det er herigennem, IBIS bliver klogere, og fordi de fungerer som grundlag for udvikling af metoder og strategier til at gøre arbejdet endnu bedre fremover.

Læs rapporten
IBIS Performance Report 2010