Nu bliver Tania lyttet til

17. mar 2011
Af
Sara Izzo og Mie Jørgensen

Tania skriver og redigerer egenhændigt avisen på sin skole. Hendes store passion er journalistik, og selvom det nogle gange ikke er nemt, så motiverer det bare Tania endnu mere.

Tania Salmina Tovela er 16 år og går i 11. klasse på Polana skolen i Mozambiques hovedstad, Maputo. Da hun startede på skolen, fandtes der ikke noget skoleblad, men det fik Tania, med hjælp fra elevforeningen på skolen, lavet om på.

I skolebladet skriver hun om alt muligt, eksempelvis vigtige nyheder om skolens aktiviteter og begivenheder. Hendes artikler kan også handle om problemer og konflikter, som opstår på skolen. Et af de problemer, som Tania skriver om, er seksuelle byttehandler mellem eleverne og lærerne, hvilket er et udbredt problem på skoler i Mozambique.

Sex i bytte for gode karakterer

”Nogle af pigerne på skolen kan finde på at tilbyde læreren sex for at få en bedre karakter. Det kan også være en lærer, der kan finde på at tvinge en af eleverne til at have sex med ham,” forklarer Tania, og understreger, at gode karakterer er utrolig vigtige, hvis man skal bestå eksamen og klare sig godt fremover. 

Ifølge loven fører seksuelt misbrug af elever til øjeblikkelig afskedigelse af læreren. Men i praksis er straffen – i de tilfælde, hvor pigen har mod til at anmelde læreren – som regel en bøde og/eller overflyttelse til en anden skole, hvor problemet så kan fortsætte.

Seksuelt misbrug er et tabubelagt emne, som det er svært at skabe opmærksomhed omkring, fordi både forældre og skole vender ryggen til.

”Pigerne er ikke meget for at snakke om det, så når jeg skal skrive en artikel om seksuelt misbrug og byttehandler, skal jeg være ligesom en detektiv for at finde ud af, hvad der foregår,” forklarer Tania.

Målrettet indsats for piger og kvinder i Mozambique

I Mozambique er sex en handelsvare, som kvinder og piger kan bruge til at skaffe sig penge eller som i dette tilfælde gode karakterer. Den seksuelle udnyttelse i skolen betyder, at nogle piger smittes med HIV meget tidligt i livet eller bliver uønsket gravide og derfor må forlade skolen.

Men der er også andre omstændigheder, der forhindrer pigerne i at fuldføre deres uddannelse. Ofte holder forældrene selv deres døtre hjemme, fordi der er brug for deres arbejdskraft i huset eller i marken. Pigernes uddannelse prioriteres meget lavt, da de forventes at blive gift og dermed ikke at bidrage til familiens økonomi i fremtiden.

Den Mozambicanske Lærerforening (ONP), søger at sikre drenge og piger lige adgang til uddannelse og arbejder for at give pigerne bedre muligheder for at færdiggøre skolen. En af måderne, som ONP arbejder for at opnå dette, er ved at oprette pigeklubber, hvor pigerne kan mødes og udveksle erfaringer og hente støtte hos hinanden.

Pigerne bakker hinanden op

I pigeklubberne kan pigerne i fred og ro snakke om de emner, der berører dem. Det kan eksempelvis være diskrimination, som de oplever i hjemmet eller andre steder. Pigeklubben er et frirum til at diskutere og udveksle erfaringer. Gennem debat og dialog omkring emner som lighed mellem kønnene og borgerrettigheder skaber pigerne sig en mere aktiv stemme i samfundet. Fællesskabet i klubben giver dem derudover moralsk opbakning, så de står stærkere overfor de udfordringer, de møder.

”Pigeklubberne har den store fordel, at de er det sted, hvor teenagerne kan mødes med hinanden og dele deres oplevelser og erfaringer. Fordi der kun er unge tilstede, deltager de mere og er ikke bange for at tale frit. På den måde får pigerne en større tro på sig selv og holder op med at være bange for konfrontationer. Pigeklubben bliver til en reference for pigerne, der føler, at de ikke er alene,” forklarer Elisa Langa, koordinator for Oxfam IBIS’ uddannelsesprogram i Mozambique.

Tania er et aktivt medlem af pigeklubben på hendes skole. Klubben er et godt sted at diskutere problemerne på skolen, fordi det sker i trygge omgivelser. Her får hun opbakning til at skrive sine artikler om tabubelagte emner, som for eksempel seksuelle overgreb og -byttehandler.

”Når vi mødes i pigeklubben, kan vi snakke om problemerne på skolen og fortælle om vores oplevelser uden at være bange for, at det får negative konsekvenser,” fortæller Tania.