Nødhjælp

Værdige liv under vanskelige vilkår

Antallet af mennesker med behov for nødhjælp er stærkt stigende. I dag har 274 millioner mennesker akut behov for humanitær hjælp for at overleve. Konflikter, vold og klimaforandringer har tvunget 84 millioner mennesker på flugt. 26,6 millioner er flygtninge, 48 millioner er internt fordrevne og 4,4 millioner er asylansøgere

Klimaforandringer, pandemier såsom Covid-19 og mangeårige konflikter er den virkelighed, vores nødhjælpsarbejde finder sted i. 

Vi støtter mennesker i kriser med den akutte overlevelse og beskyttelse, men også til at komme videre med livet.

Vi arbejder lokalt og langsigtet

Vi styrker kriseberørte kvinder, mænd, unge og børn og lokalsamfunds evne og muligheder til at håndtere kriser og sikrer, at nødhjælpsarbejde i vidt omfang ledes af lokale kræfter. Det gør vi ved at lytte og støtte kriseberørte mennesker, lokale organisationer og strukturer til at blive bedre forberedt på at håndtere chok og usikkerheder. Og vi hjælper med at genopbygge samfund, så de kommer styrkede ud af kriser og kan se fremtiden i øjnene på deres egne vilkår. 

Vi støtter lokale partnere i krisesituationer, da det er afgørende for en mere værdig, effektiv og holdbar humanitær støtte. Og vi arbejder for at sikre stærke lokalsamfunds omstilling og robusthed overfor klimaforandringer. 

I vores nødhjælpsarbejde fokuserer vi især på at forbedre sammenhængen mellem det akutte nødhjælpsarbejde, det langsigtede udviklingsarbejde og arbejdet for at opbygge varig fred i konfliktramte områder. 

Vi vil skabe varig forandring

Vi arbejder rettighedsbaseret for at sikre værdige liv under vanskelige vilkår. En rettighedsbaseret tilgang begynder med – men går ud over – at dække folks grundlæggende behov, og fokuserer på de grundlæggende og strukturelle årsager til marginalisering og fattigdom. På den måde sikrer vi sammenhæng mellem akut og langsigtet indsats. Mellem nødhjælp og udvikling. 

Vi arbejder strategisk og langsigtet i skrøbelige og kriseramte områder

  • Syrien, Yemen og Libanon
  • Sahel-regionen: Burkina Faso, Mali og Niger
  • Sydsudan, hvor vores engagement også dækker nabolandene især Uganda.