Pige fra ramafolket. - Foto: Per Bergholdt Jensen

Oxfam IBIS støtter opbyggelsen af et interkulturelt demokrati i Nicaragua og styrker landets oprindelige folk, der er blandt de svageste og mest udsatte grupper i samfundet. 

En fremtid efter kriminalitet

Næsten 200 medlemmer af Nicaraguas hårdeste bander er blevet hjulpet i gang med en ny tilværelse via håndværkskurser, der som noget helt unikt sker i tæt samarbejde med Nicaraguas politi. Politiet har vist sig at være en stærk og værdifuld partner, som IBIS har arbejdet sammen med i indsatsen mod kriminalitet blandt unge, men også i arbejdet for at sikre oprindelige folk ejendomsret til deres jord.

Styrket retssystem

I 2013 blev der med politiets, hærens og statsadvokatens hjælp lavet en fælles manual for tildeling af ejendomsret, som forhåbentlig vil reducere omfanget af konflikter mellem oprindelige folk og tilflyttere – og mellem oprindelige folk og virksomheder, der ønsker at udvinde naturressourcer i undergrunden.

Beskyttelse af miljøet

Naturressourcer er på dagsordenen for unge mænd og kvinder fra den caribiske kyst, som bliver uddannet i, hvordan de kan beskytte deres miljø og tilpasse sig forandringer i det lokale klima.

Uddannelse

Oxfam IBIS arbejder desuden for at sikre en god uddannelse til landets fattigste børn. Det sker via efteruddannelse af lærere, ved at støtte forældregrupper og ngo’er i deres krav om bedre uddannelse og ved at lave projekter, der viser effekten af interkulturel, flersproglig uddannelse.

Fakta om Oxfam IBIS i Nicaragua

I mere end 30 år har Oxfam IBIS arbejdet i Nicaragua. Vi har især fokus på landets fattige oprindelige befolkning og støtter dem i kampen for demokratisk indflydelse og god uddannelse til deres børn.

Oxfam IBIS i Nicaragua arbejder sammen med 19 lokale organisationer, har 17 ansatte og havde i 2014 udviklingsaktiviteter for næsten 24 millioner kroner.

Udvalgte resultater

  • 3.274 mennesker fra uddannelsessektoren var i 2015 involveret i forskellige projekter med det formål for øje at hæve kvaliteten af under- visningen i landet – for eksempel modersmålsundervisning.
  • 115 unge blev trænet som menneskerettighedsforkæmpere, så de nu er i stand til at kæmpe for deres lokalsamfunds rettigheder, fordi vi i 2015 støttede de lokale menneskerettighedskommissioner.
  • 100 fattige nicaraguanere, herunder 70 kvinder, blev hjulpet til at starte små virksomheder, så de nu kan forsørge sig selv.
  • Næsten 500 nøglepersoner har forpligtet sig til aktivt at kæmpe for menneskerettigheder, og de har fået kurser i rettigheder og demokrati
  • 21 unge mænd og kvinder har fået en uddannelse i klima- og miljøbeskyttelse og kan nu kalde sig klimaforkæmpere
  • En stor kampagne, der gjorde opmærksom på børns ret til kvalitetsuddannelse, nåede mere end en million mennesker og skabte stor debat og opmærksomhed
  • 54 tidligere bandemedlemmer forebygger kriminalitet ved at hjælpe andre unge til uddannelse og job.
  • For første gang i Nicaraguas historie har alle landets oprindelige folk stået sammen om at formulere et udkast til en ny lov om jordrettigheder.
  • Hundredvis af forældre, lærere, elever og skoleledere har dannet et stærkt netværk på 40 skoler i Matagalpa. Formålet er at øge kvaliteten af børnenes uddannelse.

Fast actions block