IBIS fejrer verdens oprindelige folk

09. aug 2011
Af
Christina Smedegaard Jensen

På trods af, at der er sket en stor udvikling hvad angår anerkendelse af de oprindelige folks rettigheder, møder den indianske befolkning i Bolivia til stadighed store udfordringer.Tirsdag d. 9. august er det dog fremskridtene, der fokuseres på, når IBIS i Bolivia fejrer den internationale FN dag for verdens oprindelige folk.

”Lad os sammen fejre og anerkende de oprindelige folks historier, kulturer og unikke identiteter. Lad os på samme tid arbejde på at styrke deres rettigheder og støtte deres aspirationer.”

Det er budskabet fra FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i anledning af den internationale dag for verdens oprindelige folk 2011.

Årets fokus er oprindeligt design, og i den anledning inviterer IBIS i Bolivia tirsdag d. 9. august til en dag i filmens tegn i biografen La Cinemateca i La Paz.. Alle filmene omhandler Sydamerikas mange oprindelige befolkninger, og adskillige af dem er produceret af lokale organisationer, der består af og arbejder med oprindelige folk.

IBIS og Bolivias oprindelige folk

Over de seneste 30 år er der sket en stor udvikling hvad angår de oprindelige folks rettigheder og vilkår i Bolivia.

Et af de største fremskridt består i anerkendelsen af de oprindelige befolkningers ret til selvstyre af de territorier, som de historisk set har krav på. Men faktum er, at kravet om anerkendelse af de indianske autonomier først opstod efter de oprindelige befolkninger i 1980’erne begyndte at anerkende og føle stolthed over deres egen kultur og oprindelse.

Gennem årene er der blevet set ned på folk af indiansk afstamning. At tale et af de oprindelige var ikke noget, man følte stolthed over. Det var blot en realitet for mange, der ikke havde mulighed for at gå i skole. Og i skolerne blev der i øvrigt også kun undervist på spansk.

Alt det har ændret sig.

IBIS har arbejdet i Bolivia siden 1983 og blandt andet været med til at sørge for tosproget uddannelse for mange af de børn og unge, der taler et af Bolivias oprindelige sprog. IBIS har ikke alene været med til at sørge for, at den indianske befolkning i højere grad har adgang til undervisning, men også bidraget til en generelt større inddragelse af de oprindelige folk i det bolivianske samfund. Og i dag kræver de indianske befolkninger anerkendelse og respekt.

Stadig uretfærdigheder

Ikke desto mindre sker der fortsat store uretfærdigheder i det bolivianske samfund, eftersom Bolivia har en utroligt kompliceret forfatning. ”En af de største udfordringer er at indføre retfærdige love, og når lovene er blevet vedtaget, er det forsat en udfordring at sørge for, at de bliver overholdt. Mange love bliver vedtaget på en ikke helt demokratisk vis, der tilgodeser bestemte befolkningsgrupper.

Når lovene bliver godkendt på den måde, er deres legitimitet lav, og folk accepterer dem ikke i så høj en grad, de burde. Ideen er, at man skal kunne debatere disse love inden for de rammer, som demokratiet har skabt og på den måde finde frem til de forskellige opfattelser, der findes i det bolivianske samfund.

Og det er blandt andet her IBIS i Bolivia vil fortsætte sit arbejde, for at sikre de oprindelige folks medbestemmelse,” siger Ximena Valdivia, der er direktør for IBIS i Bolivia.

 

Fakta

FN udnævnte i 1994 d. 9. august som International dag for verdens oprindelige folk.

Siden har man, med fokus på et øget internationalt samarbejde, arbejdet for at løse de problemer, som belaster verdens oprindelige befolkninger mest - inden for menneskerettigheder, miljø, udvikling, uddannelse og sundhed.

I Bolivia arbejder IBIS med at styrke den oprindelige befolknings kapacitet inden for alle disse områder. Derudover arbejder IBIS i forbindelse med d. 9. august sammen med kontoret for FN's højkommissær for menneskerettigheder i Bolivia for at sikre, at den internationale dag for verdens oprindelige befolkninger ikke bliver overset.