Når skolen skaber fred

07. Maj 2019
Af
Rikke Hovn Poulsen

I landsbyen Lugwar i det nordlige Uganda går lokale børn i skole sammen med flygtningebørn fra Sydsudan. Det bygger bro mellem to fattige grupper, der ellers let kunne havne i konflikt.

Lugwar er ikke et sted, hvor mennesker har overflod af ret meget. Det ved 58-årige Florence Acan alt om. Hendes mand er død, så hun er alenemor til seks. Kun de tre yngste går i skole, for hun har ikke råd til at betale for blyanter, kladdehæfter eller de 200-300 kroner om året, som skolepengene løber op i per barn.

Education for Life

  • Otte organisationer er gået sammen om et projekt, der skal hjælpe 35.000 børn og unge i Sydsudan og det nordlige Uganda til en god uddannelse.
  • Vi efteruddanner blandt andet 1.000 lærere i, hvordan de underviser børn, der er påvirket af konflikt, hvordan de håndterer overfyldte klasseværelser og underviser børn, der har meget blandet alder og niveau.
  • Vi inddrager skolebestyrelser og forældreråd og opretter elevråd, så lokalbefolkningen selv er med til at bestemme, hvordan deres skole skal være.
  • Projektet er finansieret af EU. Læs mere på www.oxfamibis.dk/brice

”Min 15-årige søn skulle have taget sin eksamen i år, men pengene var der ikke,” fortæller Florence, der alligevel har valgt at engagere sig i landsbyskolens forældrebestyrelse. Fordi hun gerne vil hjælpe, hvor hun kan.

Florence Acans historie er langt fra enestående. De fleste af Lugwars beboere var på flugt, da området i mange år var hærget af borgerkrig. I dag er her fred, og folk er vendt hjem. Men fattigdommen er dyb, og alt for mange børn går ikke i skole.

Vi mennesker er ét

For to år siden blev landsbyen nabo til flygtningebyen Palabek, der blev etableret for at huse godt 40.000 af de flygtninge, der de seneste år er flygtet fra borgerkrigen i Sydsudan. Nogle af flygtningene beder om at få deres børn i skole i Lugwar. Det kunne godt give problemer, for der er i forvejen alt for mange elever i klasserne.

Alligevel er Florence Acan ikke i tvivl:
”Når dine naboer har problemer, skal du hjælpe dem, modtage dem og dele med dem, hvad du har. Hvis der kommer krig hos os i morgen, vil de hjælpe os i deres land. Mine børn går sammen med flygtningebørnene, og det hjælper dem med at forstå, at vi mennesker er ét – flygtninge eller ej,” siger hun.

På grund af krigen i Sydsudan er der lige nu mere end en million flygtninge i Uganda. Internationalt får landet stor ros for sin åben dør-politik. Men Uganda er et fattigt land. Når folk pludselig skal dele det lidt, de har, er der grobund for konflikt. Derfor er konfliktforebyggelse og fred vigtige elementer i projektet Education for Life, som Oxfam IBIS står i spidsen for og driver sammen med en række lokale og internationale partnere.

Med penge fra EU skal 35.000 af krigens børn og unge i Sydsudan og Uganda have chancen for at komme i skole og få en god uddannelse. Målet er naturligvis, at de skal lære at læse og regne. Men samtidig skal skolen skabe fundament for fred og sameksistens.

”Vi sikrer, at både flygtninge og lokale børn kommer i skole. Det giver en følelse af lighed og retfærdighed, der er afgørende for, at der ikke opstår nye konflikter i en skrøbelig situation,” siger Mary Mendenhall fra Columbia Universitet, der er en af partnerne i projektet.

Skolegang vurderes af mange som et af de mest effektive våben, der findes, mod vold og konflikt. Ifølge Verdensbanken falder risikoen for krig i et område, i takt med at flere børn kommer i skole.

”Det er meget lettere for folk at leve produktive, meningsfulde liv, hvis de har en uddannelse," siger Mary Mendelhall.
"Jo mere uddannelse, mennesker har, desto bedre bliver de til at navigere i livet. De begynder også at stille krav til, hvordan deres ledere skal opføre sig. En uddannet befolkning kan gennem politisk deltagelse få større indflydelse på, hvad der skal ske med deres land,” fastslår hun.

En bro mellem naboer

70-årige Charles Owor er ældrerepræsentant i skolebestyrelsen i Lugwar. Han har selv været flygtning og er for nylig vendt tilbage til sin fødeby.
”Jeg var aldrig i tvivl om, at jeg ville flytte tilbage, hvis det en dag blev muligt. Men det har ikke været uden problemer. Især for de unge, der er vokset op som flygtninge og ikke kender vores gamle kultur og måde at leve på, er det svært. De har mistet deres rødder, men det er tydeligt, at skolen hjælper dem med at finde fodfæste igen,” siger han.

Han finder det meget positivt, at områdets unge nu går i skole med naboerne fra flygtningebyen:
”Skolen er et godt sted at opbygge en fredelig sameksistens. Når man bringer børn og unge med forskellig baggrund sammen, vokser de op uden fordomme. De ser, at vi i sidste ende alle bare er mennesker,” slutter Charles Owor.

Derfor skal krigens børn også i skole

Børn og unge, der vokser op i krig og konflikt, er nogle af de mest udsatte mennesker i verden. De har brug for sikkerhed og tryghed. Og så har de brug for at komme i skole. Oxfam IBIS arbejder for, at uddannelse bliver en lige så naturlig del af nødhjælpsindsatser verden over, som mad, rent vand og lægehjælp er det i dag.

LIVREDDER: Uddannelse kan være med til at redde liv. Når udsatte børn og unge lærer om hygiejne, kan de beskytte sig selv og deres familier mod smitte. Børn og unge, der går i skole, er samtidig mindre udsatte for at blive børnesoldater eller ende i prostitution eller børnearbejde. De får en tryggere hverdag og håbet om en fremtid.

BARNDOM: Skolen er med til at give barndommen tilbage til børn, der har oplevet alt for meget. Her kan de få hjælp til at bearbejde de voldsomme og traumatiske oplevelser, de ofte har med sig. De er sammen med jævnaldrende og kan koncentrere sig om at være børn igen.

FRED: Ifølge Verdensbanken falder risikoen for krig med tre procentpoint, hver gang ti procentpoint flere børn kommer i secondary school (8.-11. klassetrin). Det giver mindre risiko for, at de kopierer de voldelige mønstre, de er vokset op med. Gennem målrettet undervisning kan man desuden opbygge en fredskultur og danne fundamentet for en fredelig fremtid.

RETTIGHED: Uddannelse er en menneskeret, men i dag er der millioner af børn, der ikke går i skole på grund af krig og konflikt.

 

 

This content was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Oxfam IBIS and do not necessarily reflect the views of the European Union