Lighthouse og Oxfam IBIS

Fra 2015 til 2018 samarbejdede Lighthouse Aviation Group og Oxfam IBIS om at sikre uru-børn adgang til kvalitetsuddannelse i Bolivia.

Urufolket er et af Bolivias 37 ældste oprindelige folk. De lever i højlandet i yderste fattigdom og diskrimination, og en væsentlig del af grunden til det er den dårlige skolegang, de bliver tilbudt.

En vej ud af fattigdom er den kvalitetsuddannelse, som Oxfam IBIS og Lighthouse i de tre år arbejde sammen om at give dem.

Sammen med den bolivianske partner, Machaca Amawta Foundation, var målet at udvikle indkluderende tosproget undervisning for 640 uru-børn mellem seks og 15 år på syv skoler.

Projektet omfattede desuden efteruddannelsen af 59 lærere. Projektet var med til at sikre, at børn og unge bliver undervist på både deres modersmål og på spansk af veluddannede lærere. Lærerne blev efteruddannet i at indrage urukultur og -sprog i undervisningen, og i at samarbejde med både forældre og lokalsamfund.

Der blev udviklet nye undervisningsmaterialer, og syv pædagogiske centre (et på hver skole) blev udrustet med computere og undervisningsmateriale.

Et af de store problemer er, at børnene ikke blev undervist på deres modersmål. De blev undervist på spansk eller på et andet lokalsprog, som de ikke taler flydende. Lærerne var heller ikke bekendte med uruernes sprog og kultur, og det betød, at børnenes undervisning ikke gav dem de nødvendige kompetencer. Et stort antal piger kom enten slet ikke i skole, eller dropper ud før fjerde klasse. Det betød, at pigerne havde færre muligheder for at forbedre deres levevilkår, og meget ofte kom de, ligesom deres mødre, ikke ud af fattigdom.

Lighthouse Aviation Group arbejder med leasing af fly, og virksomheden støttede projektet med et syvcifret beløb over de tre år.

Planlagte projektresultater:

  •  65 procent af eleverne har styrket deres kulturelle identitet og har udviklet deres grundlæggende skriftlige og mundtlige færdigheder på deres modersmål.
  • 85 procent af lærerne, som har modtaget efteruddannelse, har dygtiggjort sig pædagogisk indenfor udvikling af tosproget undervisning.
  • 72 procent af de pædagogiske centre har udviklet en innovativ pædagogisk strategi for udvikling af interkulturel tosproget undervisning.