Foto: William Vest-Lillesøe

På både nationalt og lokalt niveau arbejdes der sammen med myndigheder og civilsamfund for bedre uddannelse og supervision af lærere, så kvaliteten af undervisningen bliver højere og manglen på lærere mindskes. Og der arbejdes med forældregrupper og skolebestyrelser for at de lokale skal have indflydelse for Oxfam IBIS støtter også uddannelsesprogrammer, der giver de børn og unge, der ikke har gået i skole under borgerkrigen, en mulighed for at lære at læse og skrive.

I Oxfam IBIS' demokratiprogram i Liberia støttes civilsamfundspartnere til at arbejde for mere indflydelse for kvinder og unge mennesker, så de også kan være med til at påvirke de store beslutninger, der former deres fremtid.

Under ebola-epidemien i 2014-15 var Oxfam IBIS blandt andet med til at udvikle retningslinjer for sikker genåbning af skolerne og var med til at træne lærere i de nye regler og sikre, at skolerne levede op til de nye sikkerhedskrav.

Fakta om Oxfam IBIS i Liberia

Oxfam IBIS begyndte arbejdet i Liberia i 2005 for at støtte en generation af børn og unge, som på grund af mange års borgerkrig aldrig var kommet i skole. I dag støtter Oxfam IBIS i Liberia desuden organisationer, der arbejder for demokratisk indflydelse og ligestilling. Under ebolaepidemien arbejdede vi med at forebygge smitte og skabe et alternativt undervisningstilbud.

Oxfam IBIS i Liberia har 60 ansatte, 7 partnere og lavede i 2014 udviklingsaktiviteter for godt 14 millioner kroner.

Udvalgte resultater

  • Vi var i 2015 med til at udvikle en såkaldt Safe School Protocol. Den satte standarden for sikkerhed og hygiejne på skolerne, da børnene vendte tilbage efter ebolaen.
  • Oxfam IBIS koordinerede vores partneres indsats på en stor donorkonference i 2015. På den måde talte de lokale aktører med én stemme, når de forklarede verdenssamfundet, hvad landet havde brug for efter ebolaen
  • En forfatningsændring har længe været undervejs i Liberia, men processen gik i stå under ebolaen. Sammen med partnere mødtes vi med regeringen i 2015, og vi hjalp med at lægge en plan for, hvordan ændringen skal gennemføres. Derudover lavede vi debatter i radioen om emnet.
  • Næsten 100 skoleledere fik grundig træning i skoleadministration, lederskab og involvering af lokalsamfundet - alt sammen for at øge kvaliteten af undervsningen
  • En rapport om overgreb på skolebørn, som Oxfam IBIS var med til at lave i 2013, har skabt opbakning for at bruge de etiske regler for lærere, som Oxfam IBIS har udviklet og uddelt
  • Oxfam IBIS spillede i 2014 en vigtig rolle i kampen mod ebola- træning af lærere, oprettelse af et alternativt undervisningstilbud og arbejdet med at forberede en hurtig og sikker genåbning af skolerne
  • Et særligt forum for uddannelse, som Oxfam IBIS og Concern leder, fik i 2013 plads i den uddannelseskomité, som er direkte rådgiver for regeringen i udviklingen af Liberias uddannelsessystem.
  • En evaluering viste, at 80 procent af de unge, som siden 2010 har fået en håndværksuddannelse og basale læse- og skrivefærdigheder gennem Oxfam IBIS’ Youth Education Pack (YEP), i dag har en indkomst eller læser videre. 39 procent har en indtægt direkte relateret til det fag, de lærte.
  • Oxfam IBIS’ partner CENTAL bragte gennemsigtighed på dagsordenen blandt lokalpolitikere, medier og civilsamfund for at mindske korruption og sikre, at udviklingspuljer og beskatning af naturressourcer gavner lokalbefolkningen.

Fast actions block