LB Fonden

Unge udgør 40 procent af verdens arbejdsløse. Den økonomiske ulighed stiger i Danmark og i verden. Det samme gør verdens samlede CO2 udslip. 57 millioner børn i skolealderen går ikke i skole. Det kan vi gøre bedre. Men forandring kræver handling. Derfor vil Oxfam IBIS med støtte fra Lærerstandens Brandforsikrings Fond (LB Fonden) skabe rum for, at danske børn og unge kan deltage konkret og direkte i arbejdet for en bedre og mere bæredygtig verden.  

Oxfam IBIS vil, med støtte fra LB Fonden, sætte fokus på at skabe øget viden og engagement blandt børn og unge i FN's 17 verdensmål. Projektet vil konkret uddanne 20 unge lærerstuderende til Verdensmålsambassadører, som vil besøge grundskoler og højskoler i hele landet. Via interaktive oplæg baseret på et læringsspil, som udvikles i samarbejde med Copenhagen Game Lab, skal elever og lærere engageres i arbejdet med verdensmålene.

De unge Verdensmålsambassadører kan gøre verdensmålene levende for danske børn, og inspirere eleverne til hvordan de selv kan bidrage til at gøre en indsats for klimaet, til at opnå mere kvalitet i uddannelserne og til at mindske den voksende ulighed. Oplæggene understøttes af en pædagogisk og didaktisk ramme, der inkluderer spil og aktivitetsbaserede undervisningsmaterialer og dermed sikrer forankring på skolerne og skaber mulighed for yderligere udbredelse af initiativet også efter projektperioden.

De 20 Verdensmålsambassadører modtager et intensivt uddannelsesforløb, hvor de lærer om verdensmålene samt deltager i formidlingsworkshops og retoriktræning, der gør dem i stand til at formidle komplekse problemstillinger i børnehøjde og til at facilitere forløb, der involverer mange børn på én gang. Verdensmålsambassadørerne bliver også klædt på i grundprincipperne omkring organising som metode, så de bliver i stand til at mobilisere børn og unge til at følge oplægget op med konkret handling og inspirere eleverne til, hvordan de kan gå sammen om at løse fælles problemer.

Vores ambition med dette projekt er at uddanne aktive, demokratiske medborgere, der er rustet til en fremtid, hvor de forventes at kunne håndtere grænseoverskridende, globale udfordringer.