Kvalitetsuddannelse

Forældrebygget skole i Freetown, Sierra Leone - Foto: Lotte Ærsøe

For Oxfam IBIS er arbejdet med kvalitet i al uddannelse af børn, unge og voksne  meget vigtigt.

For eksempel drømmer de fleste forældre om, at deres børn og unge får en god uddannelse. Når de sender  dem i skole forventer de at læreren er i klassen, er velforberedt til dagens lektioner og at de lærer i et godt og trygt miljø - med andre ord forventer de, at eleverne får en kvalitets uddannelse i skolen.

Det er ikke altid muligt. Måske taler læreren ikke elevernes sprog, som det er tilfældet i mange latinamerikanske og afrikanske landsbyskoler. Måske er der mangel på uddannede lærere og undervisningsmaterialer eller klasserne er alt for store til at kunne gennemføre en god undervisning.

Hvad mener Oxfam IBIS med kvalitets uddannelse:

  • Veluddannede lærere, der arbejder med  faglighed, deltagercentreret pædagogik og metoder, som tager udgangspunkt i deltagerenes virkelighed
  • Undervisning på modersmål
  • Tosproget, interkulturel undervisning
  • Undervisningsmaterialer, der afspejler deltagernes hverdag og fagligt udfordrer dem
  • Undervisning i emner der ruster deltagerne til at blive aktive medborgere som for eksempel demokratiske spilleregler, rettigheder, miljø, sex og sundhed
  • At forældrene har kapacitet til at bidrage til administrative og politiske beslutninger omkring deres børns skolegang
  • At myndighederne forstår deres ansvar og sikrer, at de budgetter, der er sat af til uddannelse kommer alle de planlagte uddannelsesaktiviteter for børn, unge og voksne til gode  

For at opnå denne type af kvalietes uddannelse, støtter Oxfam IBIS og partnere f.eks.læreruddannelse, piger og kvinders uddannelse, faglig ungdomsuddannelse, voksen uddannelse, udvikling af læseplaner og pædagogiske metoder.