Klima

Klimaforandringerne er en af verdens største og mest presserende kriser lige nu.

Klimaforandringerne er en af verdens største og mest presserende kriser lige nu. Det står tydeligt, at klimakrisen rammer hurtigere og hårdere end tidligere. Store dele af verden er ramt af tørke og oversvømmelse, som skubber millioner af mennesker ud i fattigdom, sult eller flugt. Verdensbanken anslår, at yderligere mellem 32 mio. og 132 mio. mennesker vil blive skubbet ud i ekstrem fattigdom inden 2030 alene som følge af klimaforandringer.

Men klimakrisen er også tæt forbundet med den globale ulighedskrise. Klimaforandringerne rammer fattige og sårbare mennesker hårdere, mens det er de rigeste lande og mennesker, der bruger de fleste ressourcer og gennem deres forbrug udleder suverænt mest CO2. Derfor må de rige lande også tage et større ansvar – både når det gælder CO2-reduktion, men også for at afhjælpe konsekvenserne af klimakrisen og støtte fattige lande med klimatilpasning og -omstilling.