Internationale forpligtigelser, principper og standarder

Den mest grundlæggende menneskerettighed er retten til liv. Vi har gennem international humanitær lovgivning, principper og standarder forpligtiget os til at reagere, når menneskers liv, helbred og levegrundlag trues. Derfor er beskyttelse af kriseramte samfund afgørende i vores arbejde.

Derfor er beskyttelse af kriseramte samfund afgørende i vores arbejde. Vores humanitære arbejde er designet til at skabe sikkerhed. Vi arbejder løbende for at sikre social, økonomisk og klimamæssig bæredygtighed i vores arbejde og for, at de lokalsamfund, vi hjælper, altid kan stille os til ansvar. For at sikre dette, har vi udviklet interne systemer og underskrevet eksterne aftaler, som måler vores indsatser, løbende stiller os til ansvar og udfordrer os til hele tiden at forbedre os. 

Konkret har vi forpligtiget os til:

Core Humanitarian Standard

Siden 2018 har vores nødhjælpsarbejde været certificeret af The Core Humanitarian Standard (CHS). Mærkningen har til formål at forbedre effektivitet og kvalitet i den assistance, der leveres til kriseramte mennesker. At modtage CHS-mærket er en blåstempling af kvaliteten og ansvarligheden af vores nødhjælpsarbejde. CHS er en uafhængig organisation, som på årlig basis vurderer, om vores nødhjælpsarbejde lever op til ni forpligtigelser.

Grand Bargain

Vi vil sikre, at flest mulige midler ender i hænderne på kriseramte mennesker. Derfor har vi sammen med en række andre internationale nødhjælpsorganisationer, donorer og FN skrevet under på The Grand Bargain. Sammen har vi forpligtiget os til at sikre de bedst mulige resultater for kriseramte mennesker ved at styrke effektivitet og ansvarlighed i vores arbejde. Arbejdet startede i 2016 og du kan følge processen på The Grand Bargain's officielle website.