Foto: Per Bergholdt Jensen

I Guatemala står millioner af unge mænd og kvinder uden uddannelse og job. Det har ført til øget fattigdom og stigende kriminalitet i landet og gjort Guatemala City til et af de farligste steder i verden.

Derfor sætter Oxfam IBIS særlig fokus på unge og har haft succes med en række uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer i Guatemalas slumområder.

Ligestilling i sigte

På sit kontor i Guatemala City sidder en tilfreds kvinde. Ana Lucía Xiloj er forsvarsadvokat, og trods en tid med svære kår for menneskerettigheder har hun netop vundet en vigtig sag.

”Min klient, som er af mayaoprindelse, arbejdede tidligere i Justitsministeriet. En dag blev hun af sin chef låst inde på et toilet og skældt ud for at være en snavset og uduelig indianer.

Forleden fik vi – efter seks års kamp – rettens ord for, at det var chikane og ulovlig diskrimination og altså strafbart,” siger hun. Ana Lucía Xiloj står i spidsen for en af de organisationer, som Oxfam IBIS i år har arbejdet tæt sammen med for at forbedre kvinders rets- og ligestilling. Sammen har vi blandt andet fået godkendt en vejledning til de offentlige anklagere i sager om diskrimination – en vejledning, der forventes at skabe bedre retssikkerhed for kvinder og oprindelige folk.

Oxfam IBIS ønsker i højere grad at inkludere unge og kvinder i beslutningsprocesserne hos partnerorganisationerne.

Bedst lykkedes det hos maya-kaqchikel-kommunestyret, som IBIS har arbejdet sammen med i et halvt årti, og som i dag har skabt køns- og aldersmæssig ligestilling i organisationen ved at reservere pladser til unge og kvinder i forskellige fora.

Et uddannelsessystem for alle

Oxfam IBIS i Guatemala har fokus på at støtte opbygningen af et uddannelsessystem, som tilgodeser oprindelige folks børn og sikrer, at også de får en kvalitetsuddannelse. Det lykkedes at få myndighedernes anerkendelse af, at tosproget og kulturelt sensitiv undervisning er vigtig og rigtig i et land, hvor befolkningen taler 23 forskellige sprog.

Skolerne er udgangspunktet for den indsats mod teenagegraviditeter og kønsbetinget vold, som Oxfam IBIS med penge fra Danmarks Indsamling 2013 for alvor tog fat på. 3.000 piger var i foråret 2014 ved at blive uddannet til forandringsagenter, og samtidig fik hundredvis af piger, der har været udsat for overgreb, hjælp til at komme tilbage i skole.

Interkulturel, flersproglig undervisning står centralt i Oxfam IBIS’ arbejde. 40.000 børn fra Guatemalas Ixil-region fik glæde af det undervisningsmateriale, som Oxfam IBIS har været med til at udvikle. Det blev i 2013 godkendt af myndighederne og uddelt til alle skoler i regionen.

Konsekvenser af råstofudvinding

Oxfam IBIS samarbejder med den centralamerikanske tænketank ICEFI. Tænketanken har blandt andet været med til at analysere de økonomiske, juridiske og miljømæssige konsekvenser af udvindingsindustriens arbejde i Guatemala – analyser, som er blevet brugt til at skabe opmærksomhed og debat. Sammen har Oxfam IBIS og ICEFI oprettet en webportal, hvor kontrakter, aftaler og regnskaber fra udvindingsvirksomheder nu lægges offentligt frem. Alt sammen for at styrke befolkningens muligheder for selv at få indflydelse på vigtige emner som kapitalflugt og skattesnyd.

Fakta om Oxfam IBIS i Guatemala

Oxfam IBIS har arbejdet i Guatemala siden 1990. Vi har støttet den oprindelige befolkning i at udøve deres rettigheder og især haft fokus på uddannelse, unge og kvinder.

Oxfam IBIS har blandt andet haft succes med at styrke retsvæsenet og de mennesker og organisationer, der arbejder med menneskerettigheder.

Udvalgte resultater

350 familier fra maya-ixil-folket modtog efter en årelang proces omkring otte millioner kroner i kompensation fra firmaet bag et vandkraftværk, der var blevet bygget på deres jord. I den forbindelse bistod Oxfam IBIS blandt andet med analyser og juridisk rådgivning.

Højesteret i Guatemala idømte to tidligere militærfolk 360 års fængsel for at myrde, voldtage og holde mayakvinder som sex slaver i den såkaldte Sepur Zarko-sag. Dommen markerer en stor sejr for de mayakvinder, som vi har støttet i kampen for at få afdækket de utallige overgreb, der fandt sted under borger krigen i Guatemala.

  • 11.758 mennesker blev i 2015 undervist i deres rettigheder med støtte fra Oxfam IBIS.
  • 577 børnearbejdere er kommet i skole eller er i gang med en teknisk uddannelse. Oxfam IBIS' partner CEIPA har desuden fået fremsat et lovforslag til afskaffelse af børnearbejde
  • Der er skabt folkeligt pres for at sikre en bedre beskatning af landets naturressourcer og for at bruge indtægterne på blandt andet god uddannelse
  • 33 udsatte unge kan nu kalde sig entreprenører efter at have været en del af Oxfam IBIS' projekt, der skal skabe uddannelse og job. Nu skal konceptet bruges i resten af landet
  • Pårørende til ofre for Totonicapan-massakren i 2012 har fået medhold i deres anklage mod den guatemalanske stat og modtaget erstatning.
  • Oprindelige folks myndigheder har væsentligt reduceret konflikter relateret til territoriale rettigheder – mere end 4.000 sager løses årligt på fredelig vis.
  • 40.000 børn i landets Ixil-region har fået undervisningsmateriale på deres eget sprog og med indhold, der ikke diskriminerer

Fast actions block