Årsmøde og generalforsamling 2021

Oxfam IBIS holder årsmøde og generalforsamling den 31. oktober 2021.

Her har medlemmerne mulighed for at diskutere Oxfam IBIS' resultater, udviklingsarbejde, politiske linje og kommende planer, ligesom organisationens økonomi, kampagner og frivillige arbejde bliver vendt.

På årsmødet fremlægges regnskaber for det forgangne år, og budgetter for det kommende år debatteres og godkendes. Hvert år vælges et antal bestyrelsesmedlemmer, og den nye bestyrelse afholder sit første møde.

Det praktiske

Tilmeld dig generalforsamlingen nederst her på siden.

Mødet afholdes:

Vartov
Farvergade 27
1463 København K

Vi starter indskrivningen kl. 11.30 og går i gang med selve årsmødet kl. 12.00.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Bolette Jørgensen, bjo@oxfamibis.dk

Stil op til bestyrelsen

Husk at du kan stille op til bestyrelsen, hvor du kan sætte dine kompetencer i spil og få direkte indflydelse på den strategiske retning for Oxfam IBIS. Vi opfordrer alle medlemmer til at stille op, men vil gerne understrege, at bestyrelsesarbejdet til tider kræver en stor arbejdsindsats. Vi forventer at bestyrelsesmedlemmer er velforberedte og stiller deres kompetencer til rådighed for organisationen. Du kan få din skriftlige opstilling udsendt sammen med de resterende bilag, hvis det er formanden (cda@oxfamibis.dk) eller sekretariatet (oxfamibis@oxfamibis.dk) i hænde senest den 12. oktober.

Skriv også til Christian, hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet. Du kan også stille op på selve generalforsamlingen.

Opstillingsgrundlag lægges løbende op på denne side i ugerne op til årsmødet. Opstillingsgrundlaget må max fylde én A4 side, og udfyldes via skabelonen der ligger nederst i boksen 'Opstillinger til bestyrelsen'.

Opstillinger til bestyrelsen

Jørgen Hvid

Sana Mahin Doost

Badar Shah

Malte Frøslee Ibsen

Opstillingsgrundlag skabelon

Opstillinger til parlamentarisk revisor

Morten B. Frahm