Fremtiden på dagsordenen ved årets generalforsamling

09. okt 2017
Af
Malene Aadal Bo

På årets generalforsamling blev der set tilbage på det første år som fuldgyldigt medlem af Oxfam International. Og så blev der set frem - mod et år med flere samarbejdslande, større indflydelse og med endnu flere engagerede mennesker ombord.

”Det år der har gået har budt på store forandringer og skelsættende begivenheder. Men det er vi igennem nu, og vi står på et stærkt fundament. Nu kan vi vokse og fokusere på at gøre en forskel for endnu flere mennesker ude i verden.” Sådan lød det, da næstformand Merete Høgh Jeppesen sammen med formand Christian Damholt og den øvrige bestyrelse fremlagde foreningens mål og ønsker på årets generalforsamling i Oxfam IBIS.

Kantinen på Vesterbrogade var tæt pakket med både nye og erfarne medlemmer, som interesseret og kritisk spurgte ind til regnskaber og beretninger for det forgangne år, og som især var nysgerrige på at forstå, hvor Oxfam IBIS nu er på vej hen.

For efter år præget af transition, efterdønninger efter nedskæringer og ekstra omkostninger på grund af organisationsændringer, står Oxfam IBIS nu over for et vækstscenarie. Nye programmer, programmer i flere lande, programmer i helt nye dele af verden og en genopretning af medarbejderstaben, der skal understøtte programarbejdet og styrke det samlede Oxfam på de temaer, vi finder vigtige - ikke mindst uddannelse og partnerskaber.

I arbejdsprogrammet for 2018 blev det præsenteret, hvilke visioner og konkrete mål, medlemmerne ønsker, at organisationen styrer efter den kommende tid - visioner, som generalforsamlingen kunne tilslutte sig, og som i korte træk lyder:

 • Fordi Oxfam IBIS med en stor bevilling fra Udenrigsministeriet er blevet en del af det Dansk-Arabiske Partnerskabs Program og dermed starter aktiviteter i fire lande i Mellemøsten og Nordafrika, ønsker bestyrelsen, at Oxfam IBIS opbygger en Mellemøst profil og
  bliver en aktiv bidragyder i den offentlige debat på emner, der er relateret til vores arbejde i regionen - et arbejde, der i første omgang handler om at skabe job og indflydelse til unge.
   
 • Bestyrelsen vil gerne, at Oxfam IBIS over de næste år opbygger et nyt tematisk indsatsområde, som skal supplere de to nuværende: uddannelse og ulighed. Det nye fokusområde hedder: fred, rettigheder og inklusion og er vigtigt for en organisation som Oxfam, fordi konflikt i dag er den største forhindring for eksempelvis uddannelse og udvikling. Oxfam IBIS vil med det nye indsatsområde bidrage til at adressere årsagerne til konflikterne og understøtte inddragende processer og beslutningsmodeller på både lokalt, nationalt og internationalt niveau.
   
 • Som udløber af, at Oxfam IBIS nu styrker sin humanitære profil, begynder at arbejde i Mellemøsten og Nordafrika og har aktiviteter i lande, som folk i stort tal flygter og migrerer til og fra, giver det mening i fremtiden mere direkte at forholde sig til migrations - og flygtningespørgsmålet både i dansk og international kontekst.
   
 • Oxfam IBIS skal blive endnu bedre til at skabe nye partnerskaber og relationer og også danne relationer til aktører, vi normalt ikke samarbejder med - herunder fra det private erhvervsliv. Alt sammen med det mål at danne stærkere alliancer i bekæmpelsen af de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed.
   
 • Kvalitetsuddannelse var ikke et selvstændigt tema for Oxfam International, da Oxfam IBIS trådte ind. Det er derfor en vigtig opgave at øge hele Oxfam familiens fokus på uddannelse som et essentielt element i organisations arbejde. De første milepæle er allerede nået, men der ligger fortsat et stort arbejde og ansvar for Oxfam IBIS i at videregivevores erfaring på området og opbygge kompetencer, programmer og kampagner omkring uddannelse i Oxfam, der gør hele Oxfam International stærkere og bidrager til implementering af FN's verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse .
   
 • Oxfam IBIS medlemmer, støttemedlemmer og frivillige spiller en vigtig rolle og er en vigtig støtte til organisationens arbejde både økonomisk og i forhold til at fremme kendskab et til Oxfam IBIS indsatsområder, prioriter og værdier. Der er et stort potentiale for at gøre mere for vores nuværende medlemmer og støtter og også potentiale for at engagere langt flere i vores arbejde og kampen for en bedre verden. I første omgang vil styrelsen styrke det frivillige engagement og tilbyde flere muligheder for at deltage og bidrage f.eks. via flere åbne møder, workshops , kampagner og andre aktiviteter.

"Med den nye bestyrelse får vi stærkere kompetencer inden for erhvervspartnerskaber, verdensmål samt strategisk kommunikation. Vi får også solid ledelses- og udviklingsfaglig erfaring. Det er meget lovende, og vi glæder os til at tage fat på arbejdet,"siger Christian Damholt og sender en stor tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Oxfam IBIS' nye bestyrelse

Et vigtigt punkt på generalforsamlingen var som altid valget af nye medlemmer til bestyrelsen. Seks nye ansigter blev valgt ind, mens de to nuværende medlemmer der var på valg, blev genvalgt. Seks trådte ud af bestyrelsen - stor tak til dem for indsatsen.
Se den nye bestyrelse herunder:

Fra venstre bagerst: Bjarke Lindemann Jepsen, Jakob Lindell Ruggaard, Gitte Gram, Christine Rasmussen, Poul Erik Christoffersen, Mikkel Balslev
Fra venstre forest: Mie Roesdahl (generalsekretær), Mathias Munk Schmidt (suppleant), Merete Høgh Jeppesen, Christian Damholt (formand), Charlotte van Doorn Bernhard, Magdi Engelstoft el-Toukhy
Ikke med i billedet: Maya Lindberg Brink, Karsten Damgaard, Kristoffer Marslev, Peter Andersen