Fredsopbygning

Inkluderende fredsopbygning

Ulighed er en af de primære årsager til voldelige konflikter. Derfor arbejder vi for at skabe fred ved at bekæmpe ulighed. Vi arbejder også for at sikre at civilsamfundet – både kvinder og mænd, børn og unge - spiller en aktiv rolle i fredsprocesser.

I tæt samarbejde med lokale civilsamfundspartnere og Oxfam konfederationen bygger vi videre på Oxfam IBIS’ erfaringer i skrøbelige og konfliktramte områder for at fremme lighed og inklusion:

Vi skaber rum for dialog på flere niveauer og mellem de mange aktører, så de bliver engagerede og civilsamfundet får indflydelse i fredsprocesser og fredsopbygning. Vi kæmper for mere inkluderende, effektive og bæredygtige måder at bygge fred på.

Vi integrerer konfliktanalyse og fredsopbygning i alle de områder, vi arbejder med.

Vi sætter gang i nye måder at arbejde på inden for de strukturer, der i dag arbejder med fredsopbygning, udvikling og nødhjælp i konfliktramte områder. Et hovedfokus i dette arbejde er at sikrer lokalt ejerskab for at skabe en bæredygtig fred. Og sikre at udviklingsbistand er så effektiv, som mulig i konfliktramte områder og implementeringen af verdensmål 16.

Dokumenter

Læs mere