Enough! projektet

Sammen kan vi stoppe vold mod kvinder og piger

Hver dag, overalt i hele verden, udsættes piger og kvinder for vold – derhjemme, på gaden, på arbejdet og i deres fritid. Det har rødder i diskrimination og ulighed mellem kønnene.

Mindst én ud af tre kvinder oplever vold i deres liv – det er mere end én milliard kvinder verden over.

I Vestafrika er kønsbaseret vold et kæmpe problem. Én ud af tre kvinder har oplevet fysisk vold. Én ud af ti er blevet udsat for seksuel vold. Nogle tror, at vold i hjemmet ikke vedkommer andre, mens nogle tror, at vold mod kvinder og piger kan retfærdiggøres og er normalt. Mange ved, det ikke er, men siger ikke noget højt.

Vi siger: Nok er nok! Lad os stoppe uretfærdigheden ved kønsbaseret vold nu. Og lad os gøre det sammen.

Derfor har vi iværksat projektet Enough!


Om projektet

Finansiering: Projektet er støttet af Den Europæiske Union og Oxfam med omkring 5,9 millioner euro fra 2019 til 2022.

Samarbejdspartnere: Det er implementeret af et konsortium bestående af Oxfam i Ghana, Oxfam i Liberia, WiLDAF/Mali, FCI (Liberia9, WiLDAF/Ghana og Oxfam IBIS. Sammen arbejder vi med 23 civilsamfundsorganisationer gennem projektets levetid.

Modtagere: Mere end 6200 kvinder og piger, som har brug for beskyttelse fra kønsbaseret vold, får gavn af projektet. Vi rækker også ud til mere end 3700 mænd og drenge samt 900 traditionelle og religiøse ledere samt meningsdannere for at samarbejde om at skabe forandring.


Gennem Enough!-projektet styrker vi kvinder og piger i Ghana, Mali og Liberia, så de får lov til at leve et liv uden vold og frygt. Vores tilgang er holistisk: At stoppe vold er kun muligt, hvis kvinder og piger styrkes individuelt; bevægelser og andre sociale grupper skal gå sammen om at forsvare kvinder og pigers ret til at leve et liv i sikkerhed; lovgivning skal være vel-implementeret; og de sociale normer i samfundet skal forandres.

Vi er kvindernes allierede, og vi støtter deres mobilisering, ideer og indsatser. Vi tror på, at aktive borgere, der går sammen, er de bedste til at bekæmpe ulighed og vold i deres egne liv og samfund. De er de eneste, der kan skabe en varig forandring. Ved at arbejde sammen kan vi stoppe vold mod kvinder.


Sådan gør vi det
 

  1. Ved at styrke 23 civilsamfundsorganisationer og kvindegrupper som ønsker at påvirke samfundet og institutionerne omkring dem til at bekæmpe kønsbaseret vold og imødegå voldsramte kvinder og pigers behov.
  2. Ved at udfordre skadelige sociale normer og praksisser, som er de grundlæggende årsager til kønsbaseret vold. Vi hjælper de kvinder og piger, som har oplevet vold, til at kræve deres ret til et liv fri for frygt og vold – ved at tilbyde juridisk støtte, sundhedsydelser, krisehjælp og selvstændige levemuligheder. Og vi arbejder sammen med regeringer, lovgivere og institutioner for at sikre, at deres politikker arbejder mod at nulstille magt-ubalancen.

Hvor arbejder vi
 

I Liberia er vold mod kvinder den mest udbredte form for menneskerettighedskrænkelse – ligesom i mange andre lavindkomstlande. Omkring 40 procent af kvinder har anmeldt mindst ét tilfælde af partnervold i deres livstid. Seksuelle overgreb og misbrug af kvinder udgør næsten 70 procent af alle sager om kønsbaseret vold.

I Ghana er ulighed mellem kønnene fortsat et centralt udviklingsproblem. Ghana rangerede som 131 ud af 159 lande på UNDP’s Kønslighedsindex for 2016. Det er yderst problematisk for et mellemindkomstland. Der er en høj forekomst af krænkelser af kvinder og pigers rettigheder som eksempelvis barnebrude, FMG (omskæring af kvinder), levirat (ægteskabsform, hvor enker tvinges til at blive gift med nær mandlig slægtning til afdøde ægtemand) og andre former for misbrug.

I Mali har den usikre sikkerheds- og humanitære situation i de nordlige og centrale regioner forværret de eksisterende problematikker med ulighed og kønsbaseret vold. Én ud af tre piger har oplevet fysisk vold, inden de fylder 15. Mere end én ud af ti voksne kvinder har oplevet seksuel vold. I 93 procent af sager har gerningsmanden været ægtefællen eller kæresten. Barnebrude er også et stort problem. Én ud af seks kvinder mellem 15 og 49 år bliver gift, før de fylder 15. I nogle af de områder, vi arbejder i, er tallet nærmere én ud af fem.