Motivation

Min motivation for at sidde i IBIS Styrelse er min ambition for at fremme menneskers muligheder for at udleve deres potentiale og drømme individuelt og i fællesskab. Med andre ord; at være med til at skabe forudsætningerne for menneskers frihed. Jeg tror, at en høj grad af lighed i adgange til indflydelse og ressourcer er forudsætningen for denne demokratiske frihed.

Mine hovedinteresser er demokrati, naturressourcer, politisk mobilisering og civilsamfund.

Jeg tror derfor, at IBIS langsigtede partnerskabsarbejde ude i verden er vigtigt samt, at IBIS som demokratisk medlemsorganisation skal arbejde for at udvide det interne demokrati.

I styrelsen er jeg tovholder for det 'midlertidige tematiske udvalg' (MTU) for medlems- og kampagneområdet. Her skal vi bl.a. udforske, hvordan disse to områder kan styrkes samt hvad et evt. Oxfam medlemskab vil betyde.

Personlig baggrund

Jeg har en master i global politisk økonomi fra University of Sussex og er specialestuderende i Statskundskab fra Københavns Universitet. Jeg har taget kortere kurser i bæredygtighedsproblematikker på University of Oxford og University of California, Berkeley. Derudover har jeg forsøgte at forbedre mine evner inden for politiske kampagner og mobilisering hos tænketankene New Economics Foundation og Cevea.

Ved siden af studierne arbejder jeg for fagforeningen Studenteransattes Landsforbund (SUL), der varetager overenskomsterne for studenteransatte på landets universiteter og højere læreanstalter. Samtidigt arbejder jeg i centrum-venstre tænketanken Cevea med økonomiske analyser på særligt erhvervs- og arbejdsmarkedsområderne mv.

Tidligere har jeg været praktikant i Europa-Parlamentet og student i Folketinget samt frivilligkoordinator gennem to et halvt år hos IBIS.

Valgt ind i 2014
Formand for Oxfam IBIS styrelse fra 8. Oktober 2016

Oxfam IBIS Hovedkontor

Vesterbrogade 2B
1620 København V
T: +45 35 35 87 88
E: oxfamibis@oxfamibis.dk

Åbningstider
Man - Fre: 9.00 - 15.00

Oxfam IBIS' CVR-nummer 88136411

Vejviser til Oxfam IBIS' kontor i København


Oxfam IBIS i Aarhus

Klosterport 4T, 4.sal.
8000 Aarhus
E: lbp@oxfamibis.dk