Døden i Middelhavet kræver ekstra bidrag fra Danmark

22. apr 2015

Vi har i årtier ikke oplevet så mange og så alvorlige katastrofer, som dem vi oplever lige nu. Ebola epidemien, krigene i Syrien, Gaza, Sydsudan og Ukraine og nu senest de ufattelige bådkatastrofer i Middelhavet. Det er tragedier, som også direkte har betydning for Danmark og Europa.

Bådkatastroferne er udtryk for den desperation, som mennesker uden håb udviser. Fattigdom og global ulighed er årsagen til at så mange sætter livet på spil. Der er brug for mere langsigtet udviklingsbistand for at støtte verdens fattigste i at få mulighed for at skabe sig et liv, der hvor de bor. Kun på den måde stopper vi flygtningestrømmen mod os.

Derfor er svaret ikke, som Røde Kors har foreslået, at skære to milliarder af den langsigtede udviklingshjælp for at bruge pengene her og nu i Middelhavet.

”Vi skal redde de desperate mennesker, som sætter livet på spil i jagten på et værdigt liv. De flygter fra krig, forfølgelse og fattigdom, og det vil de blive ved med, så længe Danmark, EU og det globale samfund ikke for alvor løser de bagvedliggende problemer. Derfor er den langsigtede indsats, vi yder med udviklingsbistanden, det helt forkerte sted at skære netop nu,” siger Vagn Berthelsen.

Der er brug for at Danmark og EU gør noget ekstraordinært for at forhindre, at så mange mennesker dør i Middelhavet. Men vi er nødt til både at tackle her-og-nu-behovet for humanitær hjælp og at arbejde langsigtet med de bagvedliggende årsager.

På den baggrund opfordrer vi den danske regering til at gøre en særlig indsats:

  • Yde et ekstraordinært humanitært bidrag, som ikke tages fra den langsigtede udviklingsbistand
  • Skabe en koalition i EU, som vil gøre det samme
  • Sikre at EU styrker den langsigtede indsats, som kan løse de bagvedliggende årsager til flygtningestrømmen

På vegne af: IBIS, Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke