Det vigtigste i verden

Mie Roesdahl

”Uddannelse er vejen til, at kvinder og piger får de samme rettigheder og muligheder som mænd. Uddannelse er noget af det vigtigste, for at vi kan skabe en bedre verden.”

Sådan sagde udviklingsminister Ulla Tørnæs til den reception, hvor Vagn Berthelsen sagde farvel efter 21 års virke som generalsekretær for Oxfam IBIS. Og hun har ret. Forskning og erfaring viser, at uddannelse blandt meget andet øger et barns mulighed for at overleve, reducerer en kvindes risiko for at blive giftet tidligt bort, betyder, at langt færre smittes med hiv, og at millioner kan løftes ud af fattigdom.

Senest har analyseinstituttet Forbes regnet ud, at hvis kvinder og piger får en uddannelse og med den kommer ud på arbejdsmarkedet og tager del i samfundsudviklingen, vil det øge væksten i verden markant. Derfor står uddannelse fuldstændig centralt i Oxfam IBIS’ arbejde for en bedre verden.

Man kan indvende, at problemerne er langt mere komplekse end blot at få børn i skole og sikre, at uddannelsen fører til et job og en indtægt (som om det ikke var svært nok!). Og det er rigtigt. Derfor ser Oxfam IBIS altid tingene i en helhed. God uddannelse kræver eksempelvis, at man arbejder med beslutningsprocesser i skolebestyrelser, med lokalsamfundets holdning til uddannelse – ikke mindst pigers uddannelse – med lærernes uddannelse og ligebehandling af eleverne.

Vi er godt i gang, og hver dag sker der fremskridt, som overbeviser mig om, at vi ved fælles hjælp kan skabe de forandringer, der skal til.

Men uddannelse koster penge, og selv om verdens fattige lande i disse år gør en enorm indsats, har de brug for en økonomisk håndsrækning fra privatpersoner og regeringer i verdens rige lande. Den håndsrækning vil Oxfam IBIS arbejde hårdt for, at de får. Lige nu er vi eksempelvis ved at samle organisationer fra hele verden, så vi sammen kan overbevise magthaverne om at bidrage til uddannelse af verdens fattigste – konkret ved at bidrage til to store internationale uddannelsesfonde.

Tusind tak, fordi du er med.