Unge som forandringsagenter

Unge har det med at være mere åbne for nye tanker og ideer end deres forældre. Unge har større lyst og mere mod til at gøre noget anderledes. Og så er de unge lige om lidt voksne og dermed dem, der skal forme det samfund, de lever i.

For Oxfam IBIS er unge en vigtig målgruppe i det udviklingsarbejde, vi laver i Latinamerika og Afrika. Vi arbejder for at bidrage til styrkelsen af unge som aktive medborgere med samme rettigheder, pligter, mulighed for at deltage i beslutninger og samme adgang til og kontrol over ressourcer som andre.

Oxfam IBIS støtter aktiviter, der uddanner unge til at forstå deres rettigheder og pligter, få mulighed for inflydelse og viden, og adgang til de resourser, der finds i deres samfund.