Skolegang og uddannelse redder liv

Den fortsatte krise i Sydsudan har forværret en allerede vanskelig situation, hvor mange børn ikke har adgang til undervisning.

Skolerne ude omkring i landet fungere ikke ordentlig fordi de enten bliver brugt som nødherberger af flygtninge, er inddraget af væbnede grupper, eller fordi lærerne bliver væk.

Mange af lærere er flygtet på grund af konflikten, mens andre har søgt bedre betalt job i flygtningelejrene. Udover at det går ud over børnenes undervisning, skaber det en farlig situation, hvor de unge, især drengene, risikere at blive rekrutteret til hæren eller en af oprørsstyrkerne.

Der er et presserende behov for at forhindre at endnu en generation af børn mister deres skolegang.  Både humanitære- og udviklingsorganisationer skal arbejde sammen om at løse de problemer, der påvirker børn i nødsituationer. Ikke kun ved hurtig hjælp her og nu, til de der befinder sig i de mest udsatte områder, men også i at fastholde de resultater, der er opnået over de sidste tre år i de mere stabile områder af landet. Det kan gøres ved at linke nødhjælpsaktiviteterne med igangværende uddannelsesprogrammer for at sikre bæredygtighed og udnyttelse af fælles ressourcer.

Alle der arbejder i området er enige om at fastholde undervisningen og dermed give håb om en bedre fremtid. Skolegang redder liv, ved at beskytte børnene og give dem nogle færdigheder, der kan forhindre at de lider overlast og blive udnyttet. Børn står over for utallige risici i den aktuelle situation og har nu mere end før brug for livsfærdigheder, der kan gøre det muligt for dem at overleve, klare sig og trives.

Der er også behov for en akut indsats i konflikt-følsom undervisning, der på en meningsfuld måde afbøder, i stedet for at forværre den nuværende krise. En sådan tilgang skal være skræddersyet til lokale forhold for at fremme integration og fredelig sameksistens i og mellem lokalsamfund, både i dag og på længere sigt.

Oxfam IBIS sammen med en række andre uddannelsesorganisatio i Sydsudan arbejder på at give de mest udsatte børn og unge adgang til sikker, inkluderende, beskyttende uddannelse af høj kvalitet. Undervisingen suppleres med forskellige fritidsaktiviteter, træning i livsfærdigheder og psykosocial støtte.

Uddannelse er med til at styrke lokalsamfundenes modstandsdygtighed, afbøde de menneskelige konsekvenser af konflikter og katastrofer, ved at fungere som en væsentlig byggesten for fremtidige stabilitet. Dette er særligt relevant i den aktuelle krise: uden støtte til at klare den akutte nød, vil virkningen af krisesituation give genlyd i kommende generationer.

Derfor arbejder uddannelseorganisationerne, inklusiv Oxfam IBIS med følgende aktiviteter:

  • i samarbejde med de offentlige myndigheder, etablere midlertidige bygninger eller rehabilitere allerede eksisterende skoler for børn og unge. I flygtningelejre, hvor ofte ikke er meget plads, vil undervisningen blive gennemført ved at tænke kreativt. Det vil ske i tæt samarbejde med de grupper, der fokusere på vand og sanitet, beskyttelse af børn etc.
  • for at sikre leveringen vil nødvendigt undervisningsmateriale på forhånd blive fordelt blandt partnere
  • oplysningsaktiviteter, målrettet børn, unge og voksne i lokalsamfundene. Der vil være fokus på livsvigtige budskaber, herunder om hygiejne, beskyttelse af børn, for tidligt ægteskab, pigers uddannelse, uddannelse af børn med handicap, vold mod kvinder, HIV/AIDS, og anti-rekruttering.
  • oplysningsaktiviteterne vil også omfatte livsfærdigheder og fredsskabende budskaber, der er relevante for de berørte lokalsamfund
  • træning af lærere, forældregrupper og anden undervisningspersonale til at støtte op om aktiviteterne for de berørte børn og unge i flygtningelejrene og lokalsamfund.
  • advokere overfor centrale aktører for at sikre rømning af besatte skoler og forebyggelse af fremtidige hændelser for at sikre at børnene fortsat kan komme i skole.
  • fortaler for at lærerne får deres løn og sikre afholdelse af eksamener.