Skole for krigens børn

I landets største diamant-område, Kono, som også var centrum for de mest voldsomme krigshandlinger under borgerkrigen, er Oxfam IBIS ved at give krigens skoleløse børn og unge en uddannelse, der vil forbedre deres fremtidsmuligheder radikalt. Selvom undergrunden gemmer på store rigdomme, er fattigdommen udbredt i hele regionen. De lokale landsbyboere ejer ikke diamantminerne og får kun de dårligt betalte job med at vaske diamanter ud. I dag er selv disse job på retur, fordi en del områder er blevet tømt, eller fordi minedriften bliver mere industrialiseret.

Oxfam IBIS' uddannelsesprogram giver særligt fattige børn og unge, som aldrig har været i skole, en grundskoleuddannelse af ordentlig kvalitet og en praktisk uddannelse, der kan bane vejen for et arbejde eller en lille virksomhed.

Fra 2006 gennemførte Oxfam IBIS det første treårige projekt i Kono. Det førte til, at næsten 3.000 børn og unge, som var for gamle til at begynde i den almindelige skole, gennemførte seks års skolegang på kun tre år, og at deres 75 lærere blev uddannet. De fleste af dem bestod lærereksamen, hvorefter de kan blive ansat i det almindelige skolesystem.

Skolen for krigens børn og unge indskrev derefter 1.333 nye elever til et tre-årigt forløb, der giver dem 1. -6. klasses pensum. 59 nye uuddannede lærere underviser på skolerne og tager samtidig deres læreruddannelse.