Satellitskoler i Nordghana

Mange børn lærer ikke at læse og skrive, fordi afstanden til den nærmeste skole er for lang. Børnene på fem år er for små til at gå mere end 1-1,5 kilometer, når de skal begynde i skole, og når de er store nok til at gå de lange afstande, er de blevet for gamle til at starte i 1. klasse.

Den lange gå-afstand til skolerne er en af de væsenligste årsager til, at børnene i Nordghana ikke kommer i skole, men der kan også være andre forhold, der sætter en stopper for skolegangen:

  • Forældrene har brug for børnenes arbejdskraft i marken til at hente vand eller brænde.
  • Børnene er i pleje hos andre familiemedlemmer.
  • Kvaliteten af undervisningen i de skoler, der findes, er alt for dårlig.
  • Forældrene kender ikke deres rettigheder og børnenes ret til en uddannelse.
  • Forældrene har ikke råd til at købe uniform og skolebøger.

Derfor har Oxfam IBIS oprettet de såkaldte satellit-skoler, der kommer ud til børnene i de fjerntliggende landsbyer. I Ghana kaldes skolerne Wing Schools.

Satellitskoleprojektet er et innovativt skoleprojekt, der sammarbejder med alle aktørere i et lokalområde. Skolerne oprettes i en landsby med omkring 15-20 børn der ellers ikke ville have været kommet i skole. Skolen knyttes til en almindelig lokal skole med inspektør og administration. Alle lokale aktørere som landsbyen, lokale ngo'er, distriksrådet, undervisningsministeriets lokale distriksadmistration og Oxfam IBIS samarbejder om at etablerer skolerne.

Undervisningen foregår på det lokale sprog der tales i landsbyen og projektet har optrykt skolebøger til skrivning, læsning og regning på det lokale sprog. Der undervises på 1-3 klassestrin.

Satellitskolerne  er administrativt tilknyttet til en almindelig folkeskole i området, hvor eleverne vil fortsætte efter de er store nok til at gå en længere afstand, eller flytte til byen og bo hos familie hvor folkeskolen ligger. Satelilitskolen køres til dagligt af den tilknyttede lærer, som gennemgår projektets lærertræning.

De første satellitskoler blev etableret i 2007 under ACE projekt - Alliance for Change in Education i de fattige distrikter Gushegu og Karaga i Nordghana. Bag ACE stod Danmarks Lærerforening, Ghana vendskabsgrupperne, School for life, Ghanas lærerforening, distriksrådene, Ghanas undervisningsministerium og Oxfam IBIS.

Anden del af projektet er udfoldet i East Gonja distriktet.

Facts

  • Fra 2007 til 2013 blev der oprettet 56 satellitskoler i Gushegu og Karaga. Mange af de tidligere skoler er nu opgraderet til almindelige folkeskoler.
  • Flere en 10.000 elever har indtil nu været igennem skolerne.
  • 200 unge uuddannede lærere er blevet rekruteret og trænet i de nationale læseplaner og elev-centreret undervisning. De er desuden blevet opfordret til og støttet i at indskrive sig på et lærerseminarium.
  • Fra 2013 and 2015 blev yderligere 20 satellitskoler oprettet i East Gonja distriktet med støtte fra DR's børnenes U-landskalender 2012
  • Ghanas undervisningsministerium har, på grundlag af projektets store sucess, valgt at bruge satellitskolerne som model for landsbyskoler i resten af landet.

 

Partners: SONIDA, TIDA, CHOICE Ghana, EGOCSA, GNAT, NNED, Bagabaga College of Education, Gushegu and Karaga Districsråd

Donors: Danida, Børnenes Ulandskalender