Pigeskole fastholder pigerne

Alle børn, både piger og drenge, har ret til en uddannelse. Det er let at sige, men kan være meget krævende for den enkelte pige.

Det er myndighedernes og samfundets ansvar at støtte pigerne og sikre, at de har de samme muligheder som drengene.

De fleste piger i Sawla i det nordvestlige Ghana får ikke mulighed for at fortsætte deres skolegang efter 6. klasse. Det er der flere årsager til:

  • forældrene er for fattige og har ikke råd til at betale for skole, uniform, transport og materialer.
  • forældrene har ikke villet have dem i en skole sammen med drenge, da muligheden for, at de blev tidligt gravide, dermed ville opstå.
  • I de normale skoler er der 120-140 elever i hver klasse på pigernes klassetrin, og de ville derfor ikke lære særligt meget.
  • de er blevet lovet væk til ægteskab, da de var helt små, og deres fremtidige mand har ikke ønsket, at de skulle gå mere i skole.

 

For at forbedre vilkårene for piger og finde måder at holde dem i skole og gå videre i gymnasiet oprettede Ghana Education Services og lokal samfundet i Sawla-Tuna-Kalba distrikt samt Oxfam IBIS i 2008 Sawla Girls Model School med tre klassertrin – 7. 8. og 9. klasse som et pilotprojekt.

Den pædagogiske tilgang er elevcentreret undervisning, styrkelse af pigernes selvtillid og selvværd, og ikke mindst mobilisering af lokalsamfundet, forældre, de traditionelle ledere og andre omsorgspersoner. Skolen har tre klasselokaler med hver 28 elever. Skolen har desuden IT-lokale, bibliotek og lærerværelse. Der er bygget gode sikre læreboliger, samt sovesale og ordentlige badeværelser til eleverne.

Brugen af ​​computere og teknologi moderne information (IKT) er en integreret del af undervisningen. Lærerne er uddannet til at opmuntre pigerne til at deltage aktivt i klasseværelset og udfordre lærerne med individuelle synspunkter. Bortset fra den nationale læseplan, undervises pigerne også i seksual undervisning og viden om sundhed og helbred, samt emner, der forbereder pigerne til den moderne verden, opbygge deres selvtillid og fostre deres lederegenskaber.

Pigerne hjælper hinanden med at lave lektier og studere sammen om aftenen og de hidtidige resultater har været bemærkelsesværdige. Fra den første klasse af 28 elever bestod alle piger deres eksamener og 24 af dem fortsatte i Senior High School (gymnasiet).

Baseret på de gode erfaringer fra Sawla pigeskole, er det besluttet at udvide projektet med en ny skole i Kpandai distriktet.

Partner: Ghana Education Services

Donorer: Danida, Edukans, Kirsten Harboe (privat donation)