Skolebørn i Ghana. - Foto: Carsten Villadsen

Oxfam IBIS har et godt samarbejde med lokale og nationale organisationer og myndigheder. Jeres virksomhed er garanteret kvalitet og seriøsitet, når I samarbejder med Oxfam IBIS om jeres CSR.

Oxfam IBIS er en decentral organisation, som er godt forankret i de samfund og lande, vi er i. Oxfam IBIS er, af Danida og bistandsfagfolk generelt, højt estimeret. Især kvaliteten af vores udviklingsarbejde, vores monitoreringssystemer og den generelle gennemsigtighed i alt, hvad vi laver, bliver rost.

Oxfam IBIS igangsætter indsatser rettet mod at forbedre forholdende for de mennesker, der ikke har adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer, men som samtidig har potentiale til at få samfundet på ret køl. Oxfam IBIS tænker og arbejder langsigtet. Det er nødvendigt for at igangsætte en bæredygtig udvikling, der må og skal videreføres af samfundene selv. Oxfam IBIS arbejder også i skrøbelige lande og post-konfliktsituationer, og Oxfam som helhed er eksperter i nødhjælpsarbejde indenfor vand og sanitet. I disse situationer kan støtte være helt afgørende for at redde liv, og hjælpe folk styrkede ud af katastrofen.

CSR behøver ikke være særligt omfattende og kræve en stor mængde ressourcer fra jeres virksomhed. Jeres virksomhed kan starte i det små og f.eks. donere penge til et af Oxfam IBIS’ programmer eller enkelte projekter. Det vigtigste er at komme i gang. Senere hen kan vi sammen udvide jeres engagement, hvis det er det, I ønsker.

Fast actions block