Madskolen i Bolivia

Madskolen i Bolivia er et socialt projekt i La Paz, startet af Claus Meyer i samarbejde med Oxfam IBIS. Ved at uddanne fattige, primært indianske unge, i madhåndværk, skal Madskolen skabe jobs og samtidig udvikle det traditionelle, bolivianske køkken.

Daniela Moyra Alarcon Viscarra var en af de første elever på Gustus Madskole i La Paz. - Foto: Eva Køngerskov

Visionen

Projektets udgangspunkt er, at lokale aktører driver en madskole og restaurant, der samlet går under navnet GUSTU. Derfor er der oprettet en fondt kaldet Melting Pot Bolivia, under Melting Pot foundation. Det var og er stadig visionen for dette unikke og ambitiøse udviklingsprojekt, at restauranten tilknyttet Madskolen, bliver et forbillede i den lokale madkultur og for andre madsteder, på samme måde som den danske restaurant NOMA. Det er lykkeds over al forventning. GUSTU bliver nævnt i samme åndedrag som netop NOMA og andre internationalt kendt restauranter, og er blevet udnævnt til at være den mest inovative restaurant i Sydamerika, med ros for den store indragelse af lokale råvare. Projektet har startet på en madbevægelse, der fremmer lokale madtraditioner ved brug af lokale råvarer, fremmer sund kost og skaber langsigtet udvikling.

Udsatte unge får en uddannelse

Madskolen er en stærk og relevant uddannelse til udsatte unge, der ellers kun kan se frem til arbejdsløshed og fattigdom. De unge er mellem 15 og 25 år og får muligheden for at skabe deres egen fremtid, når de optages som elever på Madskolen. Her bliver de inført ind i køkkenfaget, så de kan lave mad med lokale råvarer, bage, servere og servicere. Samtidig får de et godt udgangspunkt for at blive iværksættere, da de lærer om økonomistyring og samarbejde, samt hvordan de lærer deres viden fra sig. Derved kan de unge selv skabe og udbrede udviklingen i deres land.

Oxfam IBIS’ rolle i projektet er sikre, at uddannelsesmodellen samt undervisningsplaner og -forløb bliver udviklet og integreret i det bolivianske uddannelsessystem, således at eleverne får deres uddannelse godkendt. Oxfam IBIS har desuden arbejder på at knytte forbindelse mellem Madskolen og andre uddannelsesprojekter for udsatte grupper med et erhvervsfagligt fokus.

Lokale råvarer i centrum

Oxfam IBIS’ har derudover arbejdet for demokrati og rettigheder i projekt, idet Oxfam IBIS samarbejder med lokale partnere, der samler små og mellemstore producenter af råvarer til potentiel brug i projektet. Det at skabe sammenhæng mellem producentled og aftagere har været en af Oxfam IBIS’ ambitioner med projektet.

Madskolen og Gustu køres til dagligt at Melting Pot Foundation der blev oprettet i 2011.

Nye madskoler i El Alto

Siden Juni 2015 er der åbnet 12 nye madskoler, der går under navnet Manqa-skolerne. Skolerne ligger i El Alto (tvillingeby til La Paz,  Bolivias hovedstad). Bag skolerne står Melting Pot Bolivia, som Oxfam IBIS og Claus Meyer er en del af, samt ICCO South America Cooperation.

Se billeder fra restaurant GUSTU og de spændende anretninger.