Lov om vold mod kvinder er en sejr

I juli 2009 vedtog Mozambiques parlament en lov om vold mod kvinder, der definerer vold i hjemmet som en offentlig forbrydelse. Inden da havde lovforslaget været kilde til en ophedet offentlig debat, hvor modstandere hævdede at lovforslaget var forfatningsstridigt, fordi det diskriminerede mænd. Det fik regeringen til at ændre forslaget så loven også gælder for vold mod mænd.

En undersøgelse fra 2007 i Mozambique viser, at mere end 54 procent af de adspurgte kvinder, havde været udsat for fysisk eller seksuel vold i deres liv.

Vold rammer alle kvinder, uanset om de bor i byområder eller landdistrikter og uanset deres uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus. Men, der er faktorer, der er mere typiske i forhold til grupper, der er i risiko for at blive udsat for vold. For eksempel er vold mere udbredt blandt gifte kvinder, hvor det er forbundet med jalousi, beskyldninger om utroskab og kontrollerende adfærd.

Overraskende nok forekommer det også hyppigt blandt kvinder i lavindkomstgrupper, når de forsøger at få indflydelse på, hvordan de skal bruge deres indkomst.

Vedtagelsen af loven var resultatet af mange års lobbyarbejde og fortalervirksomhed af det mozambiquanske civil samfund. En af de stærkeste stemmer i koret af organisationer, der gik ind for godkendelse af loven, var kvindernes netværksorganisation Forum Mulher, som har været Oxfam IBIS partnerorganisation siden 2008.

Organisationen arbejder især for at øge kvinder politiske indflydelse og deltagelse i Mozambique.

Loven fastsætter straffen for forskellige grader af vold, hvor for eksempel voldtægt indenfor ægteskabet straffes med mellem 6 måneders og to års fængsel. Loven giver også ofre for vold i hjemmet mulighed for at få lægehjælp.