Kvalitetsuddannelse i kakaodistrikter

Skolebørn i kakaoplantage i Dietwa, Ghana. - Foto: Tereza Hronova.

I 2007 indgik Toms og Oxfam IBIS et CSR samarbejde, som opstod efter kritik af børnearbejde i kakaoproduktionen i specielt Afrika. Formålet var at forebygge børnearbejde i to distrikter i Ghana, hvor Toms køber sin kakao, ved at sikre kakaobøndernes børn en grundskoleuddannelse af ordentlig kvalitet.

2007-2010

Knap 800 lærere blev uddannet til gavn for mere end 25.000 børn.

I et af de to distrikter var antallet af elever, der består 9. klasse, vokset fra 58 procent i 2006 til 88 procent i 2009, mens antallet af børn i distriktets skoler var steget med 21 pocent.

2010-2016

Toms med Oxfam IBIS, COOP og det ghanesiske Source Trust er partnere i den nye projektperiode. Danida har bevilliget midler til en ny og endnu større indsats i de to distrikter i Ghana - ialt 10,5 millioner kr.

Planlagte Projektresultater:

 • Forbedring af livsbetingelserne for kakaobønder i projektområdet som resultat af stigende produktion/indtægter fra salg af kakaobønner og større bevidsthed om rettigheder, organisering og negative effekter af børnearbejde, i samspil med miljøbevidste produktionsformer.
 • 4.800 kakaobønder skal uddannes i produktion af sporbare kakaobønner.
 • Udkommet per hektar skal forøges med 50 procent ved projektets afslutning for ¾ af 4.800 kakaobønder.
 • 4-6 landsby-ressourcecentre for undervisning af bønder, unge mennesker og skolelærere skal etableres i de 2 projektområder.
 • Medlemmer af 96 bondesammenslutninger i projektområdet skal trænes i nye produktionsmetoder, basale borgerrettigheder, arbejdsret, organisationsret, børns rettigheder og medborgerskab.
 • 1.000 unge piger og drenge skal lære at læse og regne på voksenundervisningskurser med fokus på samfundsforhold, livsfærdigheder og kakaoproduktion.
 • Etablering af 30 lokale komiteer og 2 distriktskomiteer i projektområdet til eliminering af børnearbejde.
 • 150 lærere og 30 skoleledere skal videreuddannes i blandt andet elevcentreret pædagogik.
 • Øget fokus lokalt og nationalt på stop for de værste former for børnearbejde, inklusive at holde børn væk fra skolen på grund af arbejde i kakaoproduktionen.

CSR-Partnere: Toms og COOP

Implementering: Oxfam IBIS og Source Trust

Donorer: Toms, Danida

Resultater:

 • 730 lærere er blevet uddannet
 • Etablering af 50 skolebestyrelser
 • tidssvarende undervisningsmaterialer på 200 skoler i to kakaodistrikter.