Oxfam IBIS arbejder for at udrydde vold mod kvinder

Ude i de små landbrugssamfund i Ghana er der grøde i de traditionelle rollemønstre mellem mænd og kvinder. En underskov af små kvindeorganisationer er opstået i kølvandet på at flere og flere piger kommer i skole og får en uddannelse.

”Vi hjælper grupper af kvinder i landsbyerne med at organisere sig. De hører for eksempel sager om hustruvold, voldtægt eller problemer i familierne,” fortæller fortæller Margaret Obrikorang leder af foreningen ”Kvinders styrke” fra byen Ho i det østlige Ghana.

”Når en kvinde kommer og fortæller, at der er et problem derhjemme tager vi med hjem og taler med hende og hendes mand,” fortæller jordnøddebonden Mary Ahiadjeke, der leder en kvindegruppe i en lille landsby uden for Ho, og hun fortsætter, ”Vi ønsker ikke ødelægge familien, vi vil altid først prøve at hjælpe dem.”

Gruppen er dannet efter at Margret Obrikorang og foreningen ’Kvinders styrke’ besøgte landsbyen og underviste både mænd og kvinder om kvinders rettigheder.

”De har åbnet vores øjne og vi kan nu se mange nye ting. Vi taler med vores mænd om problemerne og de lytter ofte til os,” fortæller Mary Ahiadjeke.

”Nu arbejder vi på at få fædrene til at hjælp med at betale for pigernes skolepenge,” slutter hun med et smil og berører dermed et af de fortsat store forhindringer for pigers uddannelse - fattigdom.

Oxfam IBIS støtter ”Kvinders styrke”, og foreninger som dem, med midler til at afholde møder og workshops i de små landsbyer samt følge op på og motivere dannelsen af kvindegrupper i landsbyerne.

Om Strength of Women Foundation - Kvinders styrke

Oxfam IBIS' program for demokratisk indflydelse i Ghana støttedeStrength of Women Foundation der har base i HO i Volta Region i deres arbejde med kvindegrupper og støttegrupper igennem Oxfam IBIS' Good Governance and Human Rights Fund.

  • Organisationen har opfordret kvinder i landsbyerne omkring HO til at oprette kvindegrupper, der tager sig af overtrædelse afkvinders rettigheder. Organisationen har afholdt workshops i landsbyerne om kvinders og børns rettigheder og hvordan man tager sager op i de lokale samfund.
     
  • Strength of Women Foundation støtter desuden kvinder i at stille op til lokalvalg og føre valgkamp.
     
  • Foreningen afholder møder i landsbyerne, og bruger radio, dokumentarfilm og teater i sit arbejde med kvinders rettigheder og kvinders deltagelse i det offentlige liv.

The organisation has been very successful in their work with educating both men and women on women’s rights, based on the understanding that everyone must be included to rid the communities of violence against women and girls.

"We support women to organise themselves in mediation groups. Through training they learn about their rights and get to know the law against domestic violence and rape. Team members help each other both internally and react if they hear about cases of domestic violence, rape or problems in families,"explains Margaret Obirkorang.

"When a woman comes and says that there is a problem at home, we go to her house and talk to her and her husband," says the groundnut farmer Mary Ahiadjeke. She is also the Chairperson of the women's group in her small village of Tsawenu outside Ho. "We do not want to break up the families; we will always try to help them," she says with conviction.

The arbitration group in Tsawenu was formed after Margret Obirikorang and her foundation visited the village and conducted a workshop for both the men and the women on the rights of women.

"They [Strength of Women’s Foundation] have opened our eyes and we can now see many new things. We talk to our men about the problems and they often listen to us," says Mary Ahiadjeke.

"Now we are working on getting the fathers to help with paying for the children’s school fees," she concludes with a smile and touches on one of the continuing major obstacles for girls' education and rights in the rural area – poverty and the old fashion traditional patterns.

Partner: Strength of Women Foundation - Kvinders styrke

Donor: Danida

Projektperiode: 2007-2011